Bractwo Muzułmańskie: Nasz ostateczny cel, ustanowienie globalnego Kalifatu islamskiego

| 2 komentarze|
image_pdfimage_print

W niedawnym kazaniu Przewodnik Generalny egipskiego Bractwa Muzułmańskiego Muhammad Badi, przedstawił wizję dla swojego ruchu i dla Egiptu w epoce porewolucyjnej.

Cytując założyciela Bractwa Muzułmańskiego, Hassana Al-Banę, powiedział, że ruch ma dwa cele. Najbliższym celem jest przygotowanie serc i umysłów jego członków, co obejmuje „oczyszczenie duszy, poprawienie zachowania i przygotowanie ducha, umysłu i ciała na długą walkę”. Drugim, długoterminowym celem jest zrealizowanie „totalnej reformy wszystkich dziedzin życia”, której wynikiem będzie z czasem ustanowienie państwa islamskiego, rządzonego zgodnie z prawem koranicznym – najpierw w Egipcie, a ostatecznie na całym świecie.

Badi podkreślił, że ten długoterminowy cel może być osiągnięty tylko przez stopniowe etapy: przez “zreformowanie jednostki, potem przebudowę rodziny, potem zbudowanie społeczeństwa i rządu, potem [ustanowienie] słusznie kierowanego Kalifatu i [wreszcie osiągnięcie] panowania nad światem”. Podkreślił także, że musi to być osiągnięte przez współpracę wszystkich sił i odłamów w Egipcie i bez żadnego przymusu: „Wszystkie te zamiary i cele… muszą być realizowane… przez jedność szeregów [nie podziały], przez perswazję, nie przymus, i przez miłość, nie siłę”. Badi ostrzegł przeciwko „próbom rozbicia zjednoczonych szeregów [narodu] i przed wbijaniem klina między młodych i starych, mężczyzn i kobiety, muzułmanów i chrześcijan i [różne religijne] szkoły i grupy”, mówiąc, że naród egipski będzie potrzebował wszystkich swoich zasobów ludzkich w celu sprostania wyzwaniom, jakie przed nim stoją. Na koniec poradził swoim zwolennikom, by nie kierowali się emocjami ale manipulowali okolicznościami racjonalnie i realistycznie: „Nie walczcie ze sposobami świata, bo są one przemożne. [Zamiast tego] spróbujcie przezwyciężyć je, użyć je, zmienić ich kierunek i wystawiać jedne z nich przeciwko innym”.

Poniżej podajemy fragmenty tego kazania, które 29 grudnia 2011 r. zostało umieszczone na witrynie internetowej Bractwa Muzułmańskiego ikhwanonline.com:
Chwała Allahowi i niechaj modły i pokój Allaha będą z Posłańcem Allaha i jego Towarzyszami.

Rozsądny człowiek musi stawiać sobie do osiągnięcia cel i wielkie zamiary, żeby zdobyć szczęście w tym, co pragnie robić, na tym świecie lub na następnym, albo na obu… To, co stosuje się do jednostki, stosuje się także do grupy, a w istocie do narodu jako całości. Grupa lub naród staje się oświecona i poważna, kiedy ustanawia cel i wielki zamiar [dla siebie] i dąży do osiągnięcia go w sposób najprostszy, najkrótszy i najbardziej bezpośredni.

Nasz hojny Prorok dał nam najwspanialszy z przykładów, nigdy nie wahając się w swojej determinacji osiągnięcia swojego celu, niezależnie od tego, jak było trudno lub jak bardzo wrogowie spiskowali przeciwko niemu, i niezależnie od tego, jak spiskowcy starali się go skusić… Powiedział: „Przysięgam w imię Allaha, że [nawet] jeśli oni [obiecają] umieścić słońce po mojej prawicy i księżyc po mojej lewicy, jeśli zrezygnuję z islamu, nie zaprzestanę, aż Allah zatriumfuje albo zginę, broniąc go”.

- - - - - - - - - - - - - - Reklama - - - - - - - - - - - - -

Naród muzułmański poszedł tym przykładem [wykonując] swoją pierwszą misję, to jest [szerząc] wezwanie do [oddawania czci] Allahowi – które kieruje zagubionych do ich prawdziwego Pana, edukuje rasę ludzką, podnosi moralność i zachowanie, promuje cnotę i wytrwałość [i uczy] przeciwstawiać się trudnościom i trzymania się prawdy.

Po tej [misji] nastąpiła błogosławiona migracja [hidżra] do dobrej krainy [Medyny], gdzie [Prorok znalazł] szczerych pomocników, a później ustanowił słusznie kierowane państwo, oparte na prawdzie i sprawiedliwości. Potem przeszedł [etap] obrony tej wspaniałej religii i szerzenia przesłania na świecie…

„[Nasz] długoterminowy cel… obejmuje zmianę i przekształcenie wszystkich istniejących warunków, aby państwo islamskie i prawo Koranu mogły znowu ożyć”

W naszej nowoczesnej epoce Bractwo Muzułmańskie wydało wezwanie [do islamu] w próbie kierowania narodem i przebudzenia go, aby powrócił do [poprzedniego] stanu i misji po długim okresie zacofania i letargu. Na Szóstym Kongresie [Bractwa Muzułmańskiego jego założyciel, Hassan] Al-Bana zdefiniował dwa cele dla [naszej] błogosławionej organizacji: „… [jeden jest] najbliższym celem, który staje się oczywisty i wydaje owoce, gdy tylko człowiek dołączy do Bractwa. Zaczyna się od oczyszczenia duszy, poprawienia zachowania i przygotowania ducha, umysłu i ciała na długą walkę… [Drugi cel jest] celem długoterminowym, który wymaga wykorzystywania możliwości, czekania na właściwy czas, czynienia przygotowań i planowania z góry. [Wymaga] totalnej reformy wszystkich dziedzin życia, w której powinny uczestniczyć wszystkie siły narodu, a także obejmuje zmiany i przekształcenie wszystkich istniejących warunków, tak aby państwo islamskie i Koran mogły znowu ożyć…”

Więcej na: memri.org

Zmieniamy się!

Wkrótce nasza strona będzie dostarczała więcej unikalnych treści
W tym celu musimy też przebudować jej obecny wygląd.
Jeżeli jesteś z nami, czytasz nas, chcesz wesprzeć nasz rozwój kliknij link w prawym dolnym w rogu.
(Dopisek: „zmiana strony”)

Wspieraj euroislam.pl

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook