Bractwo Muzułmańskie chce tłumić wolność słowa w Europie

Federacja Islamskich Organizacji w Europie (FIOE), do której należy Liga Muzułmańska w RP, wzywa w oświadczeniu do tłumienia i kryminalizacji wolności wypowiedzi.

Jak donosi kuwejcka agencja prasowa KUNA, Federacja Europejskich Organizacji w Europie potępiła „horrendalną eskalację prób dyskredytowania religii islamu i jej świętości na Zachodzie”.

monkeyJednym z głównych powodów wydania tego oświadczenia były plany spalenia Koranu oraz przyznanie nagrody za walkę o wolność słowa Kurtowi Westergaardowi, duńskiemu rysownikowi, autorowi karykatur Mahometa. Nagroda została wręczona rysownikowi we wrześniu przez kanclerz Niemiec Angelę Merkel. Muzułmanie podkreślają swój szok z powodu udziału tak prominentnych przedstawicieli w wydarzeniu „honorującym artystę znanego z prac podżegających do nienawiści”.

Dla FIOE ta „fala haniebnych czynów wymierzonych w religię islamu” nie powstała bez udziału i podżegania ze strony różnych mediów, polityków i stronnictw religijnych. Wzywa więc do „skutecznych działań, które są bardziej zdecydowane, kryminalizując takie akty oraz zakazując ich proceduralnie, zarówno izolując je w społeczeństwie i wykorzeniając poprzez edukację, media i działania kulturalne”.

*

FIOE zdaje się zapominać, że karykatury Mahometa powstały już jako odpowiedź na strach rysowników przed przedstawieniem postaci Mahometa w obawie przed groźbami śmierci ze strony muzułmanów. Nie wspomina również o tym, że karykatury opublikowane jesienią nie spotkały się z żadnym odzewem, a do nienawiści skutecznie przez następne miesiące podżegali islamscy duchowni m.in. duchowy lider FIOE Jusuf Al-Qaradawi; Organizacja Konferencji Islamskich; oraz przedstawiciele władz państw muzułmańskich, m.in. premier Turcji Erdogan.

FIOE uważana jest za organizację parasolową Bractwa Muzułmańskiego w Europie. Jej duchowym liderem jest szejk Jusuf Al-Qaradawi, który nie ukrywa swoich nadziei, że Europa wkrótce stanie się ziemią islamu.(pj)

JW. na podst. Global Muslim Brotherhood Daily Report

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign

Piotr S. Ślusarczyk

Doktorant UKSW, badacz islamu politycznego, doktor polonistyki UW; współprowadzący portal Euroislam.pl; dziennikarz telewizyjny i radiowy.

Inne artykuły autora:

Europa nieprzygotowana na masową migrację

Narasta przemoc w Iranie

Belgia uległa szantażowi Iranu