Za trzy dekady muzułmanie staną się istotną mniejszością w Europie

Raport Pew Research Center nie zostawia złudzeń, głównym czynnikiem wzrostu populacji muzułmańskiej w Europie jest imigracja. 

Jeżeli założymy nierealistyczny, patrząc na politykę państw europejskich, wariant zerowej migracji, to populacja muzułmanów w Europie wzrośnie o 10 milionów, co będzie wzrostem z obecnych 4,9% do 7,4%. Jeżeli jednak przyjrzymy się wariantowi wysokiej imigracji, to ich populacja wzrośnie z ok 26 milionów szacowanych w 2016 roku do prawie 76 milionów w 2050 roku.

Biorąc jednak pod uwagę nierównomierne rozłożenie populacji w poszczególnych krajach, Niemcy będą miały 17,5 miliona muzułmanów (ok 20%), Wielka Brytania i Francja powyżej 13 milionów, co będzie stanowić 17-18% społeczeństwa. Największą procentowo społeczność muzułmanów będzie miała Szwecja – ok. 30%. W Polsce, nawet przy scenariuszu wysokiej imigracji, biorąc pod uwagę obecne stanowisko społeczeństwa mniejszość muzułmańska nie przekroczy 0,2%.

Nawet scenariusz zakładający średnią intensywność migracji zakłada prawie 60 milionów muzułmanów w Europie za trzy dekady. Pozostaje jednak pytanie, czy skrajny scenariusz wysokiej imigracji, biorąc pod uwagę postawę państw, demografię w regionie MENA i stagnację gospodarczą, nie jest scenariuszem najbardziej realistycznym.

PF_11.29.17_muslims-update-21

Muzułmanie w UE, Norwegii i Szwajcarii w 2050 roku scenariusz zero imigracji i scenariusz wysokiej imigracji (wykres obok).

PF_11.29.17_muslims-update-23

Autorzy raportu podkreślają, że społeczeństwa krajów, które przyjęły dużą liczbę uchodźców z Syrii i Iraku, nie postrzegają ich jako głównego zagrożenia, w przeciwieństwie do krajów, które nie otworzyły się na uchodźców. Z drugiej jednak strony jako jakieś zagrożenie, traktowani są oni przynajmniej przez 70% obywateli każdego europejskiego kraju. (j)

źródło: Pew Research

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign
Jan Wójcik

Jan Wójcik

Założyciel portalu euroislam.pl, członek zarządu Fundacji Instytut Spraw Europejskich, koordynator międzynarodowej inicjatywy przeciwko członkostwu Turcji w UE. Autor artykułów i publikacji naukowych na temat islamizmu, terroryzmu i stosunków międzynarodowych, komentator wydarzeń w mediach.

Inne artykuły autora:

Ciosy nożem za koszulkę z „Charlie Hebdo”

FGM coraz mniej islamskie

Prześladowcy krytykującej islam skazani