Większość Francuzów uważa, że islamu nie da się pogodzić z ich społeczeństwem

61% Francuzów uważa, że islam jest nie do pogodzenia ze współczesnym społeczeństwem, co do katolicyzmu uważa tak 6%, a co do judaizmu 16%. Przed zamachami na redakcję „Charlie Hebdo” procent osób, uznających, że islamu nie da się pogodzić ze społeczeństwem francuskim spadał do 53%, a od tego momentu systematycznie rośnie.

Jednocześnie 79% badanych uważa, że na uniwersytetach powinien być zakaz noszenia chust, a 77% chciałoby wprowadzenia zakazu burkini.

Badanie przeprowadzono przez Internet na próbie 1000 osób, powinno być reprezentatywne dla społeczeństwa francuskiego. (g)

Źródło: dailymail.co.uk