Wiadomość

W Wiedniu mieszka 200.000 muzułmanów.

Główny meczet w Wiedniu (Wikimedia - „Foto: Bwag“)
Główny meczet w Wiedniu (Wikimedia - „Foto: Bwag“)

Najnowsze szacunki mówią, że w Wiedniu mieszka ok. 200 tysięcy muzułmanów. Katolików jest ponad pół miliona. Katolicy są więc największą wspólnotą religijną w mieście, a wyznawcy Mahometa są na drugim miejscu.

Ostatnie oficjalne dane dotyczące przynależności religijnej mieszkańców Austrii pochodzą ze spisu powszechnego przeprowadzonego w 2001 r.; kolejne spisy powszechne nie uwzględniają już tej cechy.

Liczbę muzułmanów zamieszkujących Republikę Austrii można jedynie szacować na podstawie danych pochodzących od organizacji religijnych. Należy jednak pamiętać, że zadeklarowana liczba wiernych nie może być utożsamiana z rzeczywistą przynależnością do danej wspólnoty religijnej lub wyznaniowej.

W całym kraju katolicy stanowią najliczniejszą wspólnotę religijną. Jest ich ok. 4,9 miliona. Na drugim miejscu znajdują się wyznawcy prawosławia (ok. 775 tysiąca osób). Muzułmanów w Austrii jest ok. 700 tysięcy. Islam jest więc trzecią religią w kraju.

Badania przeprowadzone w 2018 roku pokazują, że niezależnie od wyznania, około trzy czwarte (73 procent) Austriaków wierzy w jednego boga; 63 procent określa się jako osoby religijne, 29 procent jako niereligijne, a 4 procent jako ateiści. Religia jest ważna tylko dla 31 procent badanych.

〉 Dlaczego w Wiedniu nie ma pomnika Jana III Sobieskiego?