Wiadomość

W świecie arabskim mężczyźni nadal „stoją nad kobietami”

Zdj.ilustracyjne; (Pixabay)

W artykule z 9 lipca 2021 r. na liberalnej witrynie internetowej Elaph.com, kurdyjski dziennikarz Hussein Sino omawia status kobiet w świecie arabskim. Oto fragmenty tego tekstu.

„Świat rozwinął się i poszedł do przodu we wszystkich dziedzinach, włącznie z technologią i elektroniką, do tego stopnia, że stał się jak mała wieś. Jest tak dzięki głosowym, wizualnym i pisanym mediom i dzięki internetowi, który szerzy informację z szybkością światła. Te [technologiczne] narzędzia wyeliminowały olbrzymi geograficzny dystans między krajami i między ludźmi, i przełamały bariery między narodami.

Mimo tego wszystkiego postawa arabskiego mężczyzny wobec kobiet pozostaje postawą pogardy. Uważa je za niezdolne do zajmowania kluczowych stanowisk w państwie, ignorując fakt, że wiele kobiet rządziło i rządzi niektórymi z najbardziej rozwiniętych krajów [świata], jak Angela Merkel, która rządzi [Niemcami], najsilniejszą gospodarką w Europie.

Niestety, mimo że jesteśmy w XXI wieku, wielu mężczyzn w arabskich społeczeństwach nadal uważa kobiety za obiekty seksualne, których rolą jest służenie im. Dlatego kobiety w tych społeczeństwach są przedmiotem przemocy ze strony mężczyzn i są pozbawione praw, wolności i własnej woli. Co więcej, mężczyźni uważają kobiety za części umeblowania w swoich domach, które kupili i mogą je uszkodzić jak tylko chcą. Wszystko to opiera się na stwierdzeniu, że mężczyźni stoją nad kobietami (Koran, 4:34)* i że kobiety muszą być ślepo posłuszne mężczyznom i nigdy im nie zaprzeczać, bo zostaną pobite i przeklęte.

Kobiety w społeczeństwach arabskich nadal cierpią z powodu wielu problemów i stają przed wieloma wyzwaniami i trudnościami. Niektóre arabskie społeczeństwa mienią się cywilizowanymi i nowoczesnymi, ale ich cywilizacja jest fałszywa i powierzchowna. [Nadal] uważają, że kobieta musi być podporządkowana i podrzędna wobec mężczyzny, i przedstawiają wiele twierdzeń i wymówek [by to usprawiedliwić], takich jak chęć chronienia kobiet i zachowania obyczajów i tradycji.

Arabscy mężczyźni muszą zrozumieć, że kobiety są istotami ludzkimi, takimi jak oni sami: że mają uczucia, kochają i nienawidzą, nie są towarem, o który można się targować i sprzedawać, i nie są pozbawione rozumu ani wiary. Muszą zrozumieć, że kobiety stanowią połowę społeczeństwa i wychowują przyszłe pokolenia, i dlatego muszą odrzucić koncepcję, że kobietom nie wolno dawać wykształcenia i że są przeznaczone [tylko do pracy] w kuchni i do rodzenia dzieci.

Wszystkie krajowe i międzynarodowe instytucje i organizacje zajmujące się prawami człowieka i wolnością muszą działać na rzecz kobiet, żeby przezwyciężyły bariery przestarzałych tradycji i obyczajów, które umieszczono na ich drodze i które hamują ich rozwój i postęp.

Jest to szczególnie prawdziwe dzisiaj, kiedy wiele kryzysów, katastrof i konfliktów [wynikających z] sekciarskiego ekstremizmu dotyka części społeczeństw arabskich i ma [tragiczne] konsekwencje dla kobiet, spychając je na margines społeczeństwa [i narażając je na] gwałty, morderstwa i handel żywym towarem. Te instytucje muszą położyć kres [zjawisku] rodzin wydających za mąż swoje nieletnie córki, co jest głównym powodem wzrostu rozwodów oraz przestępstw cudzołóstwa i morderstwa.

Źródło: memri.org

* „Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to, co zachował Bóg. I napominajcie te, których nieposluszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je! A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu. Zaprawde, Bóg jest wzniosły, wielki!” (http://islam-katowice.pl/wp-content/themes/skystudio/pdf/koran-po-polsku.pdf )

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign