2
9269a697582631c28976d025136801cd
Akcję zorganizowali imam Hassen Chalghoumi (z lewej) I żydowski pisarz Marek Halter 2 z prawej)
1