Przedwyborcza ściąga euroislam.pl

eu elections
| 32 komentarzy|
image_pdfimage_print

Przed eurowyborami 25 maja przedstawiamy poglądy partii na poruszane przez portal euroislam.pl problemy. Przegląd ten odnosi się wyłącznie do kwestii imigracji, islamizacji, wielokulturowości oraz członkostwa Turcji w Unii Europejskiej. 

eu electionsNie odnosi się on do innych poglądów polityków, nie jest więc naszą rekomendacją dla żadnej z partii, bo nie uwzględnia wielu pozostałych aspektów ich programów. Dotyczy też partii, które w sondażach przynajmniej oscylowały wokół 5%. Mamy nadzieję jednak, że dla naszych czytelników będzie pewną pomocą w dokonaniu wyboru.

Platforma Obywatelska

Turcja: Od lat konsekwentnie rząd Donalda Tuska głośno opowiada się za członkostwem Turcji w Unii Europejskiej. Popiera także wprowadzenie ruchu bezwizowego między Turcją a strefą Schoengen.

Imigracja: W kwestii imigracji prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o abolicji dla cudzoziemców, co w efekcie spowodowało falę wycieczek z innych państw europejskich i prób zarejestrowania się muzułmanów w Polsce. Z informacji od osób zastrzegających swoje dane w Straży Granicznej wiemy, że „Pyrzowice pękały w szwach”, a z Włoch przyjeżdżały pełne autobusy wycieczkowiczów.

Islamizm: PO prawdopodobnie w ogóle nie uznaje islamizmu jako kwestii, którą w Polsce należy się zajmować. W stosunkach ze światem zewnętrznym padają tak kompromitujące słowa jak wypowiedź pierwszej damy Anny Komorowskiej o Saudyjkach, które „przyzwyczaiły się do swojego gorszego statusu”.

Elżbieta Radziszewska, pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania w poprzedniej kadencji, otwarcie wyrażała poparcie dla budowy meczetu na Ochocie, mimo publikacji przyszłego imama meczetu, który uważał równouprawnienie płci za błędną koncepcję.

W kwestii Arabskiej Wiosny, może pomijając Radka Sikorskiego, politycy związani z Platformą Obywatelską naiwnie wierzyli w przeniesienie doświadczenia 1989 roku w Europie Wschodniej do krajów arabskich. Przodował wśród nich ówczesny szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

Pozytywnym przykładem był udział ministra Radka Sikorskiego w liście do Lady Ashton w sprawie uczynienia ochrony chrześcijan przed prześladowaniami jednym z priorytetów polityki zagranicznej UE. W tej mierze intensywnie działa też senator Jan Filip Libicki (d. PiS i PJN) będąc przewodniczącym koła parlamentarnego do spraw prześladowań chrześcijan.

Wybrane „Jedynki”:

Jerzy Buzek – naiwnie wierzący w demokrację w krajach opanowanych przez islamistów, np. społeczeństwo obywatelskie w Libii. Popiera członkostwo Turcji w UE.

Jacek Saryusz-Wolski – członkostwo Turcji w UE wolałby chyba odsunąć.

Paweł Zalewski – przyjąć Turcję, ale po spełnieniu kryteriów kopenhaskich.

Danuta Hubner – popiera rozszerzenie o Turcję, priorytet nadaje jednak Ukrainie.

Julia Pitera – akcesja Turcji to sprawa skomplikowana, raczej dalsza niż bliższa, ale to tym bardziej wymaga wsparcia ze strony Polski. Jest za wspólną unijną polityką wobec uchodźców i ponoszeniem kosztów solidarnie.

Michał Boni – należy precyzyjnie określić cele polityczne UE co do wejścia Turcji, bo to osobny problem. Jest za wspólną unijną polityką wobec uchodźców i ponoszeniem kosztów solidarnie.

Róża Thun – Turcja daleko od członkostwa mimo rozpoczętych negocjacji.

Michał Kamiński – w dłuższej perspektywie tak dla Turcji i jest za ułatwianiem legalnej imigracji do Unii Europejskiej.

Prawo i Sprawiedliwość

Turcja: Trzy lata temu w ankiecie dla naszego portalu Zbigniew Girzyński odpowiadając w imieniu klubu wyrażał poparcie dla członkostwa Turcji w UE jako czynnika demontującego obecną dominację Niemiec i Francji. Z drugiej strony eurodeputowany Konrad Szymański nie należy do zwolenników rozszerzenia o Turcję.

Imigracja: Prawo i Sprawiedliwość w ramach działań przeciwko Rosji było jednym z głównych rzeczników wsparcia dla Czeczeńców i ich osiedlania się ich w Polsce. Z drugiej strony europoseł PiS Ryszard Czarnecki jasno mówił, że imigracja muzułmanów do Polski nie jest zjawiskiem korzystnym, sądząc po europejskich doświadczeniach. Także Marek Sieniawski poseł PiS widzi ryzyko w zwiększaniu się populacji muzułmańskiej w Europie. Z kolei problem w multi-kulti widzi Mariusz Błaszczak.

Islamizm: Posłanka Jolanta Szczypińska składała wizyty w biurach Hamasu popierając działalność tej organizacji. Order Orła Białego królowi Arabii Saudyjskiej nadał Prezydent Lech Kaczyński. W tym temacie także Konrad Szymański bardzo udziela się na rzecz przeciwdziałania prześladowaniu chrześcijan, a także zacieśniania współpracy z Izraelem. Witold Waszczykowski zauważa, że meczet może służyć także innym celom niż modlitwa.

Wybrane „Jedynki”:

Dawid Jackiewicz – zdecydowanie najwięcej wymienia kwestii problematycznych, spory z Cyprem, Ormianami, inny krąg kulturowy i liczebność kraju

Ryszard Czarnecki – krytyk imigracji z państw islamskich, ale zdecydowany zwolennik rozszerzenia UE o Turcję

Anna Fotyga – podkreśla prześladowania chrześcijan w krajach muzułmańskich, jednak w kwestii Turcji jej zdaniem Polska nie powinna mówić „nie”, ale z drugiej strony stawiać na Ukrainę.

Zdzisław Krasnodębski – należy muzułmanom w Europie przyznać ich prawa, ale zdecydowanie naciskać na integrację i przeciwdziałać wartościom sprzecznym z europejskimi.

Janusz Wojciechowski – zafascynowany Turcją, ale zauważa, że Turcja do UE już się nie spieszy.

Ryszard Legutko – przeciwnik członkostwa Turcji w Unii Europejskiej wyrażający także obawy przed islamizacją Europy.

SLD-UP

Turcja: W SLD panują podzielone opinie na temat członkostwa Turcji w UE, od gorącego poparcia po wypunktowywanie wszystkich problemów z prawami człowieka. Z drugiej strony, kiedy NATO udało się w końcu przeforsować Rasmussena na swego szefa, Leszek Miller podkreślił, że NATO nie ugięło się pod szantażem muzułmanów – chodziło wtedy o sprzeciw Turcji ze względu na duńskie karykatury Mahometa.

Imigracja: Podobnie jak w przypadku Turcji, nie znamy jednolitego stanowiska. W poprzedniej ankiecie Tomasz Kalita, były rzecznik SLD, widział spore rezerwy demograficzne w kraju i tu szukał rozwiązania kwestii starzenia się populacji.

Islamizm: Leszek Miller w kwestiach terroryzmu islamskiego stawia sprawę prosto: albo jesteśmy po stronie islamskich morderców albo po stronie mordowanych przez nich ofiar. Dwa lata temu Tomasz Kalita granice tolerancji wobec islamistów ustawiał na granicy prawa, a głoszenie poglądów popierających przemoc za powód do objęcia muzułmanów nadzorem organów ścigania.

Wybrane „Jedynki”:

Wojciech Olejniczak – dostrzega, że sytuacja w Turcji zmienia się i jej nowa ścieżka rozwoju stawia znaki zapytania co do jej członkostwa. Jednak jako minister rolnictwa dopuścił ubój rytualny. Z drugiej strony jest za solidarnym ponoszeniem kosztów imigracji

Bogusław Liberadzki – według niego piłka leży po stronie Turcji, która raczej nie spieszy się już do członkostwa

Longin Pastusiak – dziwi się trzymaniu Turcji w przedpokoju i gorąco popiera jej członkostwo w UE, chce także ułatwienia legalnej imigracji do UE.

Janusz Zemke – popiera członkostwo Turcji, ale i UE i Turcja nie są gotowe, jako problem wymienia duże różnice kulturowe i dużą populację, przez co Turcja odgrywałaby kluczową rolę w decyzjach. Koszty opieki nad uchodźcami powinny ponosić te państwa członkowskie, które przyznały im status uchodźcy

Weronika Marczuk – podkreśla problemy z respektowanie praw człowieka jako istotną przeszkodę na drodze do integracji; Turcja to nie jest obecnie dobry kandydat

Adam Gierek – UE nie jest przygotowana na rozszerzenia

PSL

Turcja: Waldemar Pawlak jako wicepremier w dużej mierze wypowiadał się o polskim poparciu dla członkostwa Turcji w UE, a także za zniesieniem wiz w ruchu między Turcją a UE.

Imigracja: Dwa lata temu odpowiadając na podobne pytania Żelichowski w imieniu PSL podkreślał jako priorytet wsparcie dla rodzin w kraju jako walkę z kurczącą się demografią.

Islamizm: Jedyne związki z problematyką pojawiają się przy kwestii halal i wsparcia, jakiego PSL udziela rodzimym producentom mięsa.

Wybrane „Jedynki”:

Stanisław Żelichowski – bardzo pozytywny wobec członkostwa Turcji w UE, ale w kwestii imigracji uważa, że powinniśmy sięgać do rezerw krajowych. Czytał Koran i nie widzi tam żadnych problemów z islamem.

Czesław Siekierski – widzi konieczność współpracy Unii z Turcją, ale także stan obecny, kiedy jest wątpliwe, że dojdzie do członkostwa w najbliższym czasie, o ile w ogóle.

Andrzej Grzyb – w ramach prac nad promowaniem przez UE wolności religii, proponuje uznanie jako szczególnego problemu prześladowania chrześcijan. Uważa też, że istnieje ryzyko, iż islam stanie się dominującą religią w Unii Europejskiej

KNP

Turcja: Janusz Korwin-Mikke kpi z rozszerzania UE, proponując przyjęcie innych bardziej egzotycznych krajów.

Islamizm: Jest partią, która najgłośniej wokalnie przeciwstawia się imigracji muzułmańskiej.

Wybrane „Jedynki”:

Stanisław Żółtek – zlikwidowałby zakaz pracy dla imigrantów, ale jednocześnie też zasiłki i pomoc dla nich, dylemat rozszerzenia UE załatwić można przez rozwiązanie Unii.

Janusz Korwin-Mikke – przeciwnik Unii Europejskiej, a więc jej rozszerzania, jasno przestrzega przed islamizacją Europy

Twój Ruch

Turcja: Wspiera integrację Turcji z Unią Europejską. To niezdecydowanie UE w kwestiach przyznania członkostwa jest powodem odwrotu Turcji od Europy. UE nie może być chrześcijańskim klubem.

Imigracja: Twój Ruch chciałby wprowadzić nową, bardziej liberalną politykę imigracyjną, ale z drugiej strony otwartą na kraje, które potencjalnie są dobre dla Polski. Wymieniają tutaj o Ukrainę, Białoruś, Rosję oraz Wietnam. Jednak siłę Unii za Baumanem widzą w wielokulturowości.

Islamizm: Fundacja współzałożona przez Aleksandra Kwaśniewskiego jest jak dotąd autorem ustawy najbardziej ograniczającej krytykę islamu i islamizmu, przewiduje m.in. poważne kary, a także obozy reedukacyjne dla dzieci myślących niepoprawnie politycznie.

Wybrane „Jedynki”:

Marek Siwiec – za postępującym rozszerzeniem pod warunkiem spełnienia kryteriów oraz za solidarnym ponoszeniem kosztów opieki nad uchodźcami

Andrzej Celiński – jasno i zdecydowanie „na pewno nie Turcja”, ale za ułatwieniem legalnej imigracji na teren UE, chociaż koszty powinny ponosić państwa nadające status uchodźcy.

Wanda Nowicka – finansowe wsparcie unijne dla państw będących pierwszym celem imigracji, wspólne ponoszenie kosztów i ułatwianie legalnej imigracji

Polska Razem

Turcja: Politycy reprezentujący partię, pomimo wypowiedzi Gowina o islamie – patrz niżej, popierają raczej członkostwo Turcji w Unii Europejskiej.

Imigracja: Poparcie dla imigracji, ale z krajów bliskich kulturowo.

Islamizm: Założyciel partii Jarosław Gowin porównał muzułmanów do barbarzyńców, których przybywanie zniszczyło Imperium Rzymskie; podobny los może czekać Europę.

Wybrane „Jedynki”:

Maciej Marzec – zdecydowanie opowiada się za rozszerzeniem UE, a liczba imigrantów napływających w ostatnich latach nie stanowi europejskiego problemu

Paweł Kowal – popiera rozszerzenie o Turcję jako ogromny rynek zbytu dla towarów unijnych, uważa też za celowe ułatwienie legalnej imigracji do UE.

Ruch Narodowy

Imigracja: Partia przeciwna jest imigracji, rozwiązaniem demografii ma być polityka prorodzinna oraz przyjmowanie repatriantów. Multikulturalizm to ideologia błędna i pokazała, że się nie sprawdza.

Islamizm: Muzułmańscy fanatycy są problemem w zachodniej Europie, społeczności muzułmańskie nie integrują się, mają inny system wartości, sympatycy i działacze RN podkreślają swoje krytyczne stanowisko wobec islamizacji przy różnych okazjach.

Wybrane „Jedynki”:

Krzysztof Bosak – zauważa problem muzułmańskiego fanatyzmu w Europie i bankructwo wielokulturowości

Robert Winnicki – nie ma i nie będzie zgody na miliony muzułmańskich imigrantów, nie ma zgody na arabskie dzielnice w polskich miastach. Polska jest i ma pozostać krajem słowiańskim oraz chrześcijańskim

Sylwester Chruszcz – proponuje utrudniać dostępst do polskiego obywatelstwa poprzez egzaminy z języka, ale także z historii.

Piotr Lisiecki – zdecydowany przeciwnik islamizacji Europy, krytycznie wyraża się o obecności studentów z Arabii Saudyjskiej w Olsztynie, uważając stosunek władz miasta do pojawiających się problemów za powielanie błędów Europy Zachodniej.

W analizie zostały użyte ankiety Rzeczpospolitej, Gazety Wyborczej, Stowarzyszenia 61 Mam Prawo Wiedzieć, Zapytaj posła o islam

Jan Wójcik obserwuj autora na @jasziek

Zmieniamy się!

Wkrótce nasza strona będzie dostarczała więcej unikalnych treści
W tym celu musimy też przebudować jej obecny wygląd.
Jeżeli jesteś z nami, czytasz nas, chcesz wesprzeć nasz rozwój kliknij link w prawym dolnym w rogu.
(Dopisek: „zmiana strony”)

Wspieraj euroislam.pl

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook