Portal

Serwis informacyjny euroislam.pl tworzą niezależni dziennikarze obywatelscy, których celem jest dostarczenie wiadomości o szeroko rozumianych problemach związanych z integracją społeczności muzułmańskiej w Europie.

Chcemy otwarcie, wolni od presji poprawności politycznej poruszyć najważniejsze zagadnienia dla nowoczesnych społeczeństw europejskich – multikulturowość, integracja europejska, prawa człowieka, wolność religijna, równość płci oraz terroryzm. Zdajemy sobie sprawę ze złożoności każdej z wymienionych kwestii, dlatego też pozwalamy sobie ujmować je z perspektywy rosnącego znaczenia islamu w życiu społecznym i politycznym kultury Zachodu.

Dostrzegamy dwa zasadnicze zjawiska, budzące nasz głęboki niepokój. Z jednej strony prawa człowieka ustępują miejsca skompromitowanej ideologii multikulturowości, a z drugiej dochodzą do głosu ugrupowania ocierające się o ideologie faszystowskie.

Jednocześnie cieszymy się z powstawania ruchów muzułmańskich, które szczerze zainteresowane są integracją i akceptują wartości europejskie jak Demokratyczni Muzułmanie w Danii czy Ni Putes Ni Soumises we Francji

Mamy nadzieję, że uda nam się uniknąć zbyt emocjonalnego tonu, a naszą siłą będzie argumentacja oparta na faktach, czego jak mamy wrażenie brakuje, obserwując rozwój podobnych stron internetowych.

Kontakt z redakcją:  728 841 997