Wiadomość

Popierał dżihadystów, stracił obywatelstwo

Flaga Dżabhat an-Nusra (wikipedia)

Mężczyzna będący obywatelem zarówno Turcji jak i Szwajcarii, trafił do więzienia za to, że wspierał grupę terrorystyczną Dżabhat an-Nusra.

Po wydaniu prawomocnego wyroku sprawą zajął się także szwajcarski sekretarz stanu ds. migracji, który wydał decyzję o pozbawieniu zwolennika islamistów obywatelstwa. Federalny Sąd Administracyjny odrzucił jego skargę, utrzymując w mocy decyzję urzędnika z września 2019 roku.

Sąd uznał, że pozbawienie szwajcarskiego obywatelstwa było zgodne z prawem i proporcjonalne do winy oskarżonego, który popierając radykałów islamskich postąpił niezgodnie z porządkiem konstytucyjnym kraju. Jest to pierwszy przypadek cofnięcia decyzji o neutralizacji obywatela Szwajcarii.

W 2017 roku Federalny Trybunał Karny skazał 37-latka za wspieranie grupy terrorystycznej Dżabhat an-Nusra (Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin) na dwa i pół roku więzienia, z czego przestępca za kratami spędził sześć miesięcy. Następnie został pozbawiony obywatelstwa szwajcarskiego. Mężczyzna postanowił odwołać się od tej decyzji.

Skarżący przybył wraz z rodziną do Szwajcarii z Turcji w 1989 r. Osiedlił się w kantonie Ticino. Zdobył wykształcenie zawodowe. W 2008 r. otrzymał obywatelstwo szwajcarskie. Między rokiem 2014 a 2017 mężczyzna się zradykalizował. Werbował członków terrorystycznej grupy Dżabhat an-Nusra w Szwajcarii, Włoszech i Turcji oraz brał udział w kampaniach propagandowych islamistów.

Federalny Sąd Administracyjny opierając się na ustaleniach międzynarodowych ekspertów uznał Dżabhat an-Nusra za aktywną organizację przestępczą o charakterze terrorystycznym powiązaną z Al-Kaidą. Sąd uznał, że „religijna i ideologiczna propaganda uprawiana przez skazanego miała na celu ukształtowanie radykalnych postaw wśród muzułmanów (w tym potencjalnych dżihadystów), którzy mogliby zostać wysłani do Syrii”.

Skazany zaangażował się w wysłanie dwóch zagranicznych bojówkarzy do Syrii, naruszając w ten sposób „suwerenność, neutralność i interesy dyplomatyczne Szwajcarii” – ocenił sąd. Działania te zagroziły także „wewnętrznemu i zewnętrznemu bezpieczeństwu”.

Federalny Sąd Administracyjny przychylił się zatem do argumentów Sekretariatu Stanu ds. Migracji, uznając, że mężczyzna naruszył zaufanie, jakim obdarzyła go Szwajcaria, przyznając mu obywatelstwo. Podobne działania, gdyby podjął je przed naturalizacją, prawdopodobnie doprowadziłyby do odrzucenia wniosku – czytamy w uzasadnieniu w wyroku.

Sąd podejmując decyzję powołał się na ustawę o cudzoziemcach, a także na linię orzeczniczą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zgodnie z którą interes publiczny w zakresie bezpieczeństwa w uzasadnionych przypadkach może przeważać nad interesem prywatnym oskarżonego.

„Ten środek jest konieczny do osiągnięcia zamierzonego celu, ponieważ nie istnieją mniej drastyczne środki prawne” – napisał sąd w komunikacie skierowanym do mediów. Od orzeczenia można się jeszcze odwołać do Federalnego Sądu Najwyższego.

〉 O podobnych rozwiązaniach w innych państwach piszemy w artykule Austria: terroryści z ISIS stracą obywatelstwo.

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign

Piotr S. Ślusarczyk

Doktorant UKSW, badacz islamu politycznego, doktor polonistyki UW; współprowadzący portal Euroislam.pl; dziennikarz telewizyjny i radiowy.

Inne artykuły autora:

Występ imama antysemity w parlamencie brukselskim

Liberalny meczet na celowniku terrorystów

Austria: antysemityzm, dżihadyzm, salafizm