Polityk AfD przeszedł na islam

Arthur Wagner, należący do lokalnego kierownictwa partii AfD w Brandenburgii, przeszedł na islam. Pozostał członkiem partii ale zrezygnował z uczestnictwa w brandenburskim zarządzie partii, chociaż stwierdził, że rezygnacja związana jest ze sprawami rodzinnymi a nie z przejściem na islam.Powodów swojej konwersji Wagner nie wyjaśnił. Poprzednio Wagner, który jest niemieckiego pochodzenia imigrantem z Rosji, należał w AfD do grupy „Chrześcijanie w AfD”.

Kierownictwo partii stwierdziło, że religia jest prywatną sprawą pana Wagnera, chociaż AfD jest  ostro przeciwna muzułmańskim imigrantom i na jej portalu widnieje hasło „Islam nie należy do Niemiec”. (g)

Źródło:BBC