Polacy i Węgrzy najbardziej niechętni uchodźcom w Europie

Prawie 60% Europejczyków uważa, że uchodźcy zwiększają ryzyko terroryzmu, a połowa, że przyczynią się do większego bezrobocia, wynika z badania opinii przeprowadzonego przez amerykański instytut Pew Research.

Many Europeans concerned with security, economic repercussions of refugee crisis

Wśród krajów negatywnie nastawionych do przyjmowania uchodźców prym wiodą Węgry, Polska i Grecja. Z kolei większość Niemców i Szwedów boi się zagrożeń terrorystycznych, ale już nie obawiają się utraty pracy z powodu kryzysu imigracyjnego. I chociaż tylko jedna trzecia Europejczyków obwinia uchodźców za wzrost przestępczości, to takiego zdania jest prawie połowa Szwedów i Włochów.
Views of Muslims more negative in eastern and southern Europe
Jeżeli chodzi o muzułmanów, to negatywne postrzega ich wschodnia i południowa Europa. W krajach starej Unii niechętnych muzułmanom jest od 28% do 35% obywateli. Może to wydawać się niespójne z kolejnymi odpowiedziami, gdzie większość Europejczyków uważa, że muzułmanie nie chcą się integrować.

Bezkrytyczny stosunek do muzułmanów może być przyczyną spadku poparcia dla zachodnioeuropejskiej lewicy

Co ciekawe Polacy, których dwie trzecie jest niechętnych muzułmanom, są najmniej liczną grupą uważającą, że muzułmanie chcą odseparować się od społeczeństwa. W Polsce i na Węgrzech na niechęć wobec wyznawców Allaha nie wpływają poglądy polityczne, podobnie niechętni im są wyborcy lewicy i prawicy.

Most Europeans say Muslims in their country want to be distinct

Negatywne postrzeganie muzułmanów w naszym kraju nie idzie w parze z kolei z negatywnym stosunkiem wobec Romów i Żydów, co poddaje w wątpliwość tezę, że to podejście wynika z ksenofobii.
Negative opinions about Roma, Muslims in several European nations

Badania Pew zwracają także uwagę na niknący czar wielokulturowości. Niewiele jest krajów, gdzie chociaż jedna trzecia uważa różnorodność jako czynnik poprawiający jakość życia, a najbardziej rozczarowane są Grecja i Włochy. Wyniki wskazują też, że ludzie gorzej wykształceni uważają wielokulturowość za przyczynę pogorszenia się jakości życia. Niestety nie pokazują czy przyczyną jest bardziej ograniczony światopogląd, czy to, że ludzie o niższych zarobkach (kojarzonych z niższym wykształceniem) żyją w wielokulturowych dzielnicach?

Few say growing diversity makes their country a better place to live

Ciekawostką jest istotna i zaskakująca zmiana w poglądach lewicowych wyborców, która zaszła pomiędzy 2011 a 2016 rokiem. Zarówno w Niemczech jak i w Wielkiej Brytanii o 20% więcej zwolenników lewicy zaczęło uważać, że muzułmanie chcą się integrować z zachodnimi społeczeństwami. Może dlatego właśnie poparcie partii lewicowych spada>Ideological left driving change in attitudes on Muslims in UK, Germany

Jan Wójcik

Założyciel portalu euroislam.pl, członek zarządu Fundacji Instytut Spraw Europejskich, koordynator międzynarodowej inicjatywy przeciwko członkostwu Turcji w UE. Autor artykułów i publikacji naukowych na temat islamizmu, terroryzmu i stosunków międzynarodowych, komentator wydarzeń w mediach.

Inne artykuły autora:

Bitwa o wolność słowa przegrana na własne życzenie

Indie: światowa awantura o hadis [Opinia]

Film o islamie znika z brytyjskich kin