Wiadomość

Ofiary niewolnictwa wśród migrantów

Imigranci na Kanale La Manche. Źródło: Facebook.

Ponad dwa tysiące nieletnich uchodźców, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich czterech lat, było ofiarami handlu ludźmi.

Do departamentu Home Office zajmującego się zwalczaniem niewolnictwa trafiły 2634 sprawy dzieci ubiegających się o azyl. Potwierdzono 2008 przypadków handlu ludźmi – tak wynika z oficjalnych danych.

W 2019 r. liczba nieletnich uchodźców bez opieki skierowanych do specjalnego rządowego programu osiągnęła najwyższy poziom 1034 przypadków, co oznacza, że ponad jedna czwarta z 3775 nieletnich uchodźców była prawdopodobnie ofiarami niewolnictwa lub handlu ludźmi.

Po skierowaniu dziecka do programu śledczy oceniają, czy było ono ofiarą handlu ludźmi. W ciągu ostatnich czterech lat w ponad 75 procent przypadków stwierdzili, że nieletni uchodźcy padli ofiarą tego procederu.

Nieletni uchodźcy najczęściej przybywają z takich krajów, jak Afganistan, Sudan, Iran, Erytrea i Wietnam; są wyjątkowo bezbronni, a wielu z nich jest narażonych na ryzyko wykorzystywania seksualnego i mafijnego wyzysku.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy zarejestrowano 700 zaginięć młodocianych uchodźców, w tym 37 poniżej 13 roku życia. Istnieje obawa, że niektórzy z nich zostali porwani przez handlarzy ludźmi, którzy zmuszają ich do pracy niewolniczej lub do działalności przestępczej.

Apel o ochronę ofiar niewolnictwa

Enver Solomon, dyrektor generalny Rady ds. Uchodźców, powiedział: „Dane te ujawniają, jak wiele dzieci przybywających do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu azylu jest wysoce straumatyzowanych, po przejściu przez przerażające doświadczenie bycia kontrolowanym przez stosujących przemoc handlarzy ludźmi, których jedynym celem jest ich wykorzystanie”.

Organizacje charytatywne i eksperci, w tym rządowy komisarz ds. zwalczania niewolnictwa, ostrzegli, że nowy projekt ustawy o obywatelstwie i granicach może utrudnić ściganie handlarzy ludźmi i zniechęcić ofiary do szukania pomocy.

Iain Duncan Smith, były lider torysów, który zaproponował poprawki do wymienionej ustawy, powiedział, że dane pokazują, jak ważne jest, aby prawo dawało młodym uchodźcom czas
i wsparcie. „Musimy oddzielić tych, którzy byli ofiarami handlu ludźmi od tych, którzy są migrantami ekonomicznymi. Ci, którzy padli ofiarą handlu, są ofiarami współczesnego niewolnictwa i musimy zapewnić im odpowiednie wsparcie niezbędne do osiedlenia się” – dodał polityk.

Sara Thornton, komisarz ds. przeciwdziałania niewolnictwu, i Vera Baird, komisarz ds. praw ofiar w Anglii i Walii, stwierdziły, że ustawa „nie uwzględnia perspektywy ofiar”.

Średnio 78 migrantów przekroczyło kanał La Manche każdego dnia w zeszłym roku, ponieważ roczna ich liczba ustanowiła rekord – 28 381. Przemytnicy ludzi przeprawiali ich w sumie na ponad tysiącu łodziach, co daje średnio trzy łodzie dziennie. Setki innych zostały zatrzymane przez Francuzów. W 2020 roku odnotowano 8420 przepraw, rok później było ich trzy razy więcej. Prawdopodobnie fala migracyjna będzie nadal wzbierać. Planowane zmiany prawne zostaną wdrożone dopiero w 2023 roku. Anglii nie udało się zawrzeć porozumienia w sprawie zawracania przybyszów, a to podpisane z Francją nie spełnia oczekiwań Brytyjczyków.

Rekord migracyjny padł w listopadzie, kiedy to 6869 migrantów przybyło na 201 łodziach. W tym czasie życie straciło 27 mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy na skutek awarii pontonu znaleźli się w lodowato zimnej wodzie. Nasilenia presji migracyjnej można spodziewać się wiosną i latem.

〉 Kwestia migracji jest przyczyną sporu między Wielką Brytanią a Francją

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign
Avatar photo

Piotr S. Ślusarczyk

Doktorant UKSW, badacz islamu politycznego, doktor polonistyki UW; współprowadzący portal Euroislam.pl; dziennikarz telewizyjny i radiowy.

Inne artykuły autora:

Francja: „islamizacja” czy „islamofobia” ?

Niemcy: narasta zagrożenie islamskim terroryzmem

Szwecja: gangi nie odpuszczają