Wiadomość

Niemcy: coraz więcej przestępców wśród imigrantów

Akcja policji w Berlinie (Kreuzberg). Zdj. ilustracyjne.

Niemiecki Federalny Urząd Policji Kryminalnej opublikował raport na temat przestępczości w kontekście imigracji. W 2022 roku 48 tysięcy obywateli Niemiec padło ofiarą brutalnych przestępstw popełnionych przez osoby ubiegające się o azyl. 

Liczba imigrantów podejrzanych o popełnienie przestępstwa w porównaniu z rokiem 2021 wzrosła o blisko 12 procent – z 127 489 do 142 721. Warto podkreślić, że mowa tu jedynie o przestępstwach zgłoszonych, w których można było zidentyfikować chociaż jednego sprawcę. Statystyki wskazują na nadreprezentację imigrantów w kontekście przestępczości. Ich udział w ogólnej populacji szacuje się na 3,4 procent, zaś stanowią oni 7,4 procent wszystkich podejrzanych.

Posługiwanie się ogólnym terminem „imigrant” może jednak zaciemniać obraz. Znaczący wzrost udziału w populacji osób ubiegających się o azyl i uchodźców wynika nie tylko z wojny na Ukrainie (około 1 miliona), ale także ze znacznego wzrostu liczby szukających azylu z Afganistanu (wzrost o 54,8%), Syrii (o 39,2%) i Turcji (o 273,8%). Szczególnie ten ostatni kraj miał znaczący wpływ na wzrost przestępczości we wszystkich obszarach, podczas gdy odsetek podejrzanych o popełnienie przestępstw przez imigrantów z Ukrainy jest znacznie niższy niż w przypadku innych „osób ubiegających się o azyl”. Łączenie wzrostu przestępczości z falą imigracji z Ukrainy należy więc uznać za nieprawdziwe i krzywdzące ofiary rosyjskiej napaści.

Po raz kolejny odsetek podejrzanych imigrantów jest nieproporcjonalnie wysoki w obszarach przestępstw przeciwko życiu (10,6 procent wszystkich podejrzanych), przestępstw przeciwko mieniu, w tym fałszerstw (9,7 procent), kradzieży (10,6 procent), przestępstw związanych z uszkodzeniem ciała (8,2 procent) i przestępstw seksualnych (7,7 procent).

Zauważalny wzrost liczby przestępstw w porównaniu z poprzednim rokiem dotyczy kradzieży (wzrost o 41,4 procent), gwałtów (o 13,1 procent) i przestępstw przeciwko samostanowieniu seksualnemu (o 9,4 procent). W tych statystykach ujęto ponad 1100 szczególnie brutalnych gwałtów.

Wśród 93 217 ofiar przestępstw z udziałem podejrzanych imigrantów 47 923 stanowili Niemcy, co daje o 18,1 procent więcej niż w roku poprzednim (w 2021 takich przypadków odnotowano 40 5934). Odsetek niemieckich ofiar wyniósł zatem 51,4 procent (w 2021 było to 48,7 procent). W 2022 roku z kolei 12 061 imigrantów padło ofiarą przestępstwa, w którym podejrzany był co najmniej jeden obywatel Niemiec.

Szczególnie niepokoi wzrost przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu. Tutaj ofiarą takich przestępstw padło 258 Niemców (140 w 2021), co daje wzrost o 84,3 procent. Z kolei 89 imigrantów padło ofiarą tego rodzaju przestępstw, w które zamieszany był co najmniej jeden Niemiec (w 2021 – 42).

W przypadku przestępstw przeciwko samostanowieniu seksualnemu 1109 obywateli i obywatelek Niemiec padło ofiarą przestępstwa z udziałem co najmniej jednego podejrzanego imigranta (2021: 2 496). 164 imigrantów padło ofiarą podobnego przestępstwa, w którym co najmniej jednym podejrzanym był Niemiec.

Nadreprezentację w kontekście przestępczości można wskazać w odniesieniu do obywateli Algierii, Maroka, Tunezji, Nigerii, Gambii, a także Gruzji i Mołdawii.

Autorzy dokumentu zwracają uwagę na to, że zwiększoną liczbę przestępstw z udziałem podejrzanych imigrantów należy rozpatrywać również w kontekście znacznego wzrostu liczby uchodźców przebywających w Niemczech, a także brać pod uwagę ogólny wzrost liczby przestępstw.

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign