Voice for Europe – przeciwko Turcji w UE

W 2005 roku jako jedni z pierwszych zwróciliśmy uwagę na to, że Turcja nie jest odpowiednim kandydatem na członka Unii Europejskiej. Podkreślaliśmy łamanie praw człowieka, ograniczanie wolności słowa w Turcji, prześladowania Kurdów i chrześcijan, niebezpieczne sąsiedztwo i brak bezpiecznych granic oraz postępującą islamizację Turcji pod rządami Erdogana.

Wspólnie z grupą aktywistów z innych krajów Czech, Słowacji, Węgier, Danii i Niemiec zorganizowaliśmy kampanię przeciwko jej członkostwu.

Aktywność w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii Voice for Europe:

a.    Zbieranie podpisów na ulicach kilkunastu polskich miast
b.    Debata we Wrocławiu z udziałem polityków i przedstawicieli świata nauki
c.    Spotkania w Brukseli z europarlamentarzystami popierającymi naszą inicjatywę
d.    Demonstracje w Brukseli i w Wiedniu przy okazji obrad Rady Europejskiej.
e.    Demonstracja w Warszawie w przededniu otwarcia negocjacji akcesyjnych 2.10

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign

Warto przeczytać