Wiadomość

„Islam nigdy nie będzie zreformowany”

(Zdjęcie ilustracyjne)

W artykule z 10 marca 2021 r. na stronie internetowej Sawt Al-Iraq iracki dziennikarz Mahdi Kassem napisał, że przez lata wszystkie starania liberalnych intelektualistów muzułmańskich o zreformowanie muzułmańskiej myśli i adaptowanie jej do nowoczesnej epoki zawiodły. Ponadto, stwierdził, często rezultatem było zabicie reformatorów. 

Oto fragmenty artykułu.

„Co pewien czas pojawiają się próby włożenia oświecenia w muzułmańską myśl lub [przynajmniej] dyskutowania o tym. [Te próby są powodowane] przemocą i terrorem, jaki był i nadal jest dokonywany w imię islamu, szczególnie w oparciu o pewne wersety Koranu. Takie próby były czynione i nadal są [wobec] ideologii salafickiej, zarówno sunnickiej, jak szyickiej, w celu zakończenia ideologicznej stagnacji muzułmańskiej myśli i otwarcia jej na reformę i humanizm, żeby przystosować ją do ducha wieku, który charakteryzuje się szacunkiem dla ludzkiej godności i obietnicą praw człowieka dla wszystkich.

Te próby zaczęły się w latach 1920. i trwają do dzisiaj. Jednak są one tylko bladą iskrą światła w długim i ciemnym korytarzu, ponieważ tam spotykały się i nadal spotykają z zaciekłym sprzeciwem zbrojnych strażników sunnickiego postrzegania, które oskarża innych o herezję, jak również ze strony ekstremistycznej, chomeistycznej ideologii szyickiej. Te reformistyczne próby często kończą się zamordowaniem oświeconych reformatorów, takich jak intelektualiści Hussein Muruwa i Farag Foda. Nieżyjący egipski pisarz Naguib Mahfouz przeżył próbę zasztyletowania go, podczas gdy inni musieli ukrywać się lub uciekać na „niewierny Zachód” i prosić tam o azyl.

Uważam, że każda przyszła próba [reformy] także zawiedzie, ponieważ islam jest jedyną religią na świecie, która opiera się reformie i nigdy nie zostanie zreformowana ani siłą, ani przez elastyczne podejście. Nie tylko dlatego, że wymaga to zmiany [religii] i pominięcia wielu koranicznych wersetów, które wzywają do pełnego przemocy dżihadu i do siłowego przymusu, ale także dlatego, że salafici i ich szejkowie wierzą, że każda oświecona reforma tego rodzaju opróżni islam z treści i sedna, i doprowadzi do wypaczenia i anulowania, zamieniając ją w to, co widzą jako fałszywe religie, takie jak chrześcijaństwo i judaizm.

Te [salafickie] elementy uważają oświecone próby reform za główny cel sił Zachodu, które są całkowicie wrogie wobec islamu, i uważają tych, którzy się w nie angażują, za zdradzieckich agentów tych wrogich sił, których trzeba brutalnie zmasakrować i zamordować jako karę za ich działania przeciwko islamowi i muzułmanom. (…)

Wielu potomków trzeciego pokolenia muzułmańskich [imigrantów] urodziło się w zachodnich państwach dobrobytu i uczyło w ich najlepszych szkołach i na uniwersytetach. Ponadto wyrośli w prawdziwych demokracjach i otwartych społeczeństwach, które promują wartości tolerancji i dawania każdej osobie szansy na rozwinięcie osobistych umiejętności i zdolności, i które karzą każdy rodzaj rasizmu i siania nienawiści. Jednak to młodzi mężczyźni i kobiety tego trzeciego pokolenia wstępują do organizacji terrorystycznych, takich jak Al-Kaida, ISIS i inne… i dokonują straszliwych, ohydnych i barbarzyńskich zbrodni morderstw, masakr i palenia ludzi żywcem.

Jeśli któremukolwiek z tych [liberałów] uda się zreformować islam i uczynić go prawdziwie oświeconym, niech przyjdzie do mnie, a dam mu ptasie mleko* jako nagrodę wraz z moją serdeczną wdzięcznością!

Źródło: https://www2.memri.org/polish/iracki-dziennikarz-wszystkie-proby-reformowania-islamu-zawiodly-i-pewnie-nadal-beda-zawodzily/15594

* Idiom oznaczający coś nieistniejącego i nieosiągalnego.

 

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign