Islam, gwałty i Miriam Shaded – polemika

Zamieszczamy list czytelniczki, w którym odpowiada na artykuł Pani Moniki Ślęzak „Islam, gwałty i poglądy Pani Miriam Shaded…”, który ukazał się 17.10.2015 r. na blogu natemat.pl.

Autorka artykułu wnioskuje, że popełnianie gwałtów przez muzułmanów oraz sposób, w jaki postrzegają oni kobiety nie ma związku z islamem. Udowadniam, że jest jednak inaczej.

1. Autorka artykułu dziwi się, że Miriam Shaded startuje w wyborach parlamentarnych z listy partii Korwin, której lider Janusz Korwin-Mikke niejednokrotnie wypowiadał się o kobietach w sposób budzący kontrowersje.

ODPOWIEDŹ: Należałoby zauważyć, że Pani Shaded startuje jako kandydatka niezależna, a od poglądów Korwin-Mikkego na temat kobiet zdecydowanie się odcina. Partia Korwin zaprosiła ją na swoje listy wyborcze, ponieważ prezentuje podobne stanowisko w sprawie przyjmowania muzułmańskich uchodźców. Miriam Shaded jest w pełni świadoma tego, że tylko wejście do polityki daje tak naprawdę realny wpływ na walkę z dyskryminacją i przemocą wobec kobiet. Ponadto jej głos jako polityka dotyczący prześladowanych chrześcijan w krajach muzułmańskich (a ostatnio także w obozach dla uchodźców w Europie) będzie bardziej słyszalny. Niekiedy jest tak, że to cel uświęca środki.

2. Autorka artykułu jest zdania, że Miriam Shaded zależy na zrobieniu „huku wokół siebie” i byciu w centrum uwagi.

ODPOWIEDŹ: Pani Shaded wykonuje wraz z wolontariuszami ogromną pracę na rzecz syryjskich chrześcijan. Akcja sprowadzenia do Polski chrześcijan z Syrii była możliwa właśnie dzięki nagłośnieniu sprawy w mediach. Do fundacji prowadzonej przez Shaded zgłosiło się wówczas wiele osób, które zaoferowały swoją pomoc. Bez zaangażowania mediów z pewnością nie byłoby to możliwe na tak dużą skalę. Pani Miriam głośno mówi o okrutnych prześladowaniach chrześcijan czy innych mniejszości religijnych przez tzw. Państwo Islamskie, ale czasami także „zwykłych” muzułmanów. Nie waha się poruszać tematu nadużyć, których dopuszczają się wyznawcy Allaha w europejskich krajach. Shaded przyznała się, że w związku z tym dostaje groźby, a także boi się o własne życie. Gdyby zależało jej tylko na sławie, to mogłaby znaleźć inny, łatwiejszy sposób na zdobycie rozgłosu niż narażanie się na ataki.

shaded

3. Autorka artykułu uważa, że Miriam Shaded „wykorzystuje lęki społeczne związane z napływem uchodźców-muzułmanów”.

ODPOWIEDŹ: W dzisiejszych czasach wielu Polaków żyje na zachodzie Europy i może zobaczyć na własne oczy, jak wygląda integracja muzułmanów w krajach nie-muzułmańskich. Nierzadkie są opinie, że polityka multi-kulti okazała się błędem. Nasi rodacy, nauczeni doświadczeniami państw Europy zachodniej, nie chcą powielać w Polsce tych samych błędów. Nie zawsze prawdziwe jest więc przypisywanie Polakom lęku przed nieznanym, ponieważ bardzo często jest to uzasadniona obawa przed dobrze znanymi , a niepokojącymi zjawiskami.

4. Autorka artykułu sądzi, że Miriam Shaded „ma wybiórczą wiedzę na temat gwałtów i przemocy seksualnej” oraz „napada na islam”, a w okresie wojen wyznawcy innych religii (w tym chrześcijaństwa) również dopuszczali się gwałtów.

ODPOWIEDŹ: Owszem, czas wojny rządzi się brutalnymi prawami. W wyniku działań wojennych w przeszłości dochodziło i nadal dochodzi do gwałtów na kobietach. Mahomet, który jest wzorem postępowania dla muzułmanów, brał udział w walkach. Podczas nich dochodziło do niehumanitarnych i nieetycznych działań wobec kobiet [1]. Z kolei Jezus zaprowadzał pokój, nakazywał miłować nawet nieprzyjaciół, nauczał kobiety (co było nietypowe w tamtych czasach) oraz przebaczył cudzołożnicy. Ewangelia uczy, że każdy, nawet błądzący człowiek zasługuje na szacunek. Odniesienia do religii, jako źródła zachowań rozumianych jako etyczne bądź nieetyczne, są więc ewidentne. W średniowieczu na terytorium Europy istnieli niewolnicy, jednak ich liczba nie była znaczna. Służyli oni jako czeladź, pracownicy w kopalniach bądź na roli. Natomiast w krajach islamskich niewolnictwo odgrywało większą rolę, a niewolnictwo seksualne było zjawiskiem dość powszechnym. Obecnie kobiety i dzieci, które zostały uprowadzone na terenach zajmowanych przez ISIS, sprzedawane są do niewoli nie tylko islamskim bojownikom, ale także bogatym szejkom arabskim.

Koran 4.3 (…) Żeńcie się zatem z kobietami, które są dla was przyjemne – z dwoma, trzema lub czterema. Lecz jeśli się obawiacie, że nie będziecie sprawiedliwi, to żeńcie się tylko z jedną albo z tymi, którymi zawładnęły wasze prawice.

Pojawiający się zwrot „tymi, którymi zawładnęły wasze prawice” oznacza właśnie niewolnice.

5. Autorka odwołuje się do badań, w których co trzeci amerykański student deklaruje, że dokonałby gwałtu na kobiecie, gdyby miał pewność, że nie poniesie konsekwencji za swój czyn. Kluczowe jest tu stwierdzenie „gdyby miał pewność, że nie poniesie konsekwencji za swój czyn”.

ODPOWIEDŹ: Otóż niektórzy uczeni muzułmańscy twierdzą, że kobieta bez wystarczająco zasłoniętego ciała oraz włosów nie jest godna szacunku, a nawet sama prosi się o gwałt. Muzułmanka powinna się zakrywać, aby nie prowokować mężczyzn [2]. Zgwałcona dziewczyna stanowi niekiedy hańbę dla muzułmańskiej rodziny i to ona ponosi konsekwencje gwałtu. Ponadto, aby skazać oprawcę, to według islamskiego prawa szariatu należałoby najpierw znaleźć muzułmańskich świadków. Mogą być to dwaj mężczyźni lub jeden mężczyzna i dwie kobiety, ponieważ zeznania jednego mężczyzny równają się zeznaniom dwóch kobiet.

Koran 2.282 (…) Żądajcie świadectwa dwóch świadków spośród waszych mężczyzn ! A jeśli nie będzie dwóch mężczyzn, to jeden mężczyzna i dwie kobiety mogą być świadkami, na których się zgodzicie; jeśli jedna z nich zbłądzi, to druga będzie mogła ją napomnieć.

Tymczasem przeciętny Europejczyk czy Amerykanin wie, że gwałt jest ciężkim przestępstwem, za który sprawca z dużym prawdopodobieństwem poniesie konsekwencje, a prowokujący strój kobiety nie może być tu żadnym usprawiedliwieniem. Istnieją duchowni muzułmańscy, którzy wprost twierdzą w mediach, że porywanie i gwałcenie chrześcijanek przez muzułmanów jest uzasadnione. Zdarzały się przypadki, gdy muzułmanie zbiorowo gwałcąc chrześcijankę jednocześnie wznosili okrzyki wychwalające Allaha[3]. W krajach muzułmańskich prawo dotyczące przestępstwa gwałtu funkcjonuje kompletnie inaczej niż w Europie. W 2013 r. Gazeta Wyborcza opisała historię mieszkanki Norwegii, która została skazana przez sąd w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na 16 miesięcy więzienia za seks pozamałżeński, bo zgłosiła na policji gwałt.

W 2010 r. 18-letnia mieszkanka Emiratów, która wcześniej twierdziła, że zgwałciło ją sześciu mężczyzn, podczas rozprawy odwołała wcześniejsze zeznania. Dowiedziawszy się, co grozi jej za pozamałżeński seks, powiedziała na sali sądowej, że gwałty wymyśliła, a ślady na ciele to wynik kłótni z bratem [4]. Niestety podobnych sytuacji jest o wiele więcej. Zamiast drukować dla Polaków informatory o uchodźcach, może lepiej byłoby wydać przepisy polskiego prawa przetłumaczone na język arabski dla mających przybyć do naszego kraju uchodźców.

6. Autorka powołuje się również na badania prof. Izdebskiego przedstawiające szacunki, że 30-50% kobiet w Polsce doświadczyło gwałtu.

ODPOWIEDŹ: To prawda, że gwałcą katolicy, prawosławni, protestanci oraz wyznawcy innych religii. Jednak w świętych księgach islamu są szczególne odniesienia przedstawiające kobietę jako źródło męskiej rozkoszy. Uprzedmiotowienie to wyraźnie widać w koranicznym opisie przyszłego raju dla mężczyzn, gdzie każdy bogobojny muzułmanin będzie obcował ze swoją żoną, ale także ze 72 hurysami.

Koran 52.20 wypoczywając wyciągnięci na łożach, ustawionych rzędami ! My damy im za żony hurysy o wielkich oczach.

Koran 55.72 hurysy strzeżone w namiotach. (…) 74 Nie dotknął ich przed nimi ani żaden człowiek, ani dżin.

Koran 56.22 Będą tam hurysy o wielkich oczach, 23 podobne do perły ukrytej 24 – w nagrodę za to, co czynili.

Koran 56.34 i spoczywać będą na podwyższonych łożach. 35 Zaprawdę, stworzyliśmy je w sposób doskonały 36 i uczyniliśmy je dziewicami, 37 kochającymi, jednakowego wieku 38 – dla tych po prawicy. 

Przekazano, że Zajd ibn Arqam powiedział: Wysłannik Allaha rzekł do mnie: „Mężczyzna w raju zostanie obdarzony siłą stu mężczyzn w jedzeniu, piciu, pożądaniu i uprawianiu stosunków seksualnych.” Żyd powiedział: „Ten, kto je i pije musi wydalać.” Wysłannik Allaha powiedział: „Będzie wydalał pocąc się, w ten sposób pożywienie w jego żołądku będzie trawione.”
[Przekazał Ahmad, 18509; al-Daarimi 2704]

Okazuje się, że raj dla muzułmanów znaczy coś innego niż dla chrześcijan, u których życie wieczne ma polegać na kontemplowaniu Boga.

7. Autorka zauważa, że osobiście zna „kilku wykształconych muzułmanów z różnym stażem zamieszkiwania w Polsce. Są bardzo wierzący. Są bardzo kulturalni. Bardzo szanują kobiety – swoje partnerki i inne kobiety”.

ODPOWIEDŹ: Jeżeli Ci mężczyźni są naprawdę religijni, to znaczy że chodzą regularnie do meczetu, nie piją nawet wina, a ich dzieci mogą być wychowywane tylko w islamie. Prawdziwy muzułmanin zawiera kontrakt małżeński przed imamem, ponieważ mieszkanie z partnerką będzie poczytane jako grzech. Jeśli ktoś postępuje inaczej, to prawdopodobnie jego religijność pozostawia wiele do życzenia. Należy dodać, że wielu mężczyzn zachowuje się inaczej w obcym kulturowo kraju, a odmiennie na swojej ojczystej ziemi, wśród rodziny.

Z pewnością są muzułmanie, którzy mają bardziej liberalne podejście i nie stosują się do zasad islamu nakazujących np. dyscyplinująco bić nieposłuszną żonę.

Koran 4.34 I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je !

Mahomet powiedział: mężczyzna nie będzie pytany, dlaczego bije swoją żonę [5].

To, że znamy kilku liberalnych muzułmanów, nie oznacza że wszyscy będą zachowywać się podobnie. Można przytoczyć tu statystyki z Wielkiej Brytanii, gdzie muzułmanie stanowią 5% społeczeństwa. Tymczasem wśród osadzonych w więzieniu o zaostrzonym rygorze Whitemoor ponad 50% jest muzułmanami [6].

8. Autorka zastanawia się, co warunkuje przemoc seksualną: „Konkretna religia czy religia w ogóle ? Islam ? A może jednak konserwatyzm w ogóle ? A może niski poziom świadomości w zakresie tego czym jest gwałt i przemoc seksualna. Może warunkuje to egoizm, brak postrzegania drugiego człowieka jako podmiotu, chęć poniżenia drugiej osoby, uprzedmiotowienia, chęć pokazania swojej władzy nad ofiarą ? (…) Czy kolor skóry jest tu przyczyną napaści seksualnych i gwałtów czy stan umysłu i psychiki ?” Dalej Pani Ślęzak uważa, że mężczyźni z Bliskiego Wschodu zobaczyli w Europie swobodę obyczajową, jednak nie zrozumieli na czym ona polega „tak samo jak nie rozumiał tego zjawiska konserwatywny katolik wywodzący się z tradycyjnej wsi polskiej”. Następnie autorka wymienia inne możliwe przyczyny gwałtów: „fakt niskich kompetencji kulturowych, wychowania w konserwatyzmie obyczajowym, braku edukacji seksualnej, silnego przyswojenia wzorca relacji międzyludzkich opartych na modelu nadrzędności-podporządkowania”.

ODPOWIEDŹ: Tradycyjna, katolicka, polska wieś kojarzy się z coniedzielną mszą świętą, ale i z potańcówką. Dziewczyna tańczy z chłopakiem, nieśmiało się dotykają, patrzą sobie w oczy, śmieją się. Dziewczyna ma na sobie kwiecistą sukienkę, a włosy uplotła misternie w długi warkocz. Chłopak jej komplementy, być może wypił coś na odwagę. Lecz w konserwatywnej społeczności muzułmańskiego kraju byłoby to nie do pomyślenia. Spotkania niezamężnej kobiety z mężczyzną są zakazane. Dotykanie płci przeciwnej i patrzenie w oczy – niedopuszczalne. Taniec oraz alkohol – surowo zabronione. Dziewczynę ledwo widać zza czarnej abaji. Może się zdarzyć, że zostanie ukamieniowana przez własną rodzinę, gdy wyjdzie na jaw, że spotyka się ze swoim wybrankiem.

Niewątpliwie popełnienie przestępstwa gwałtu może wynikać z różnych czynników. Jednak twierdzenie, że wychowanie w kulturze islamu nie ma tu żadnego znaczenia jest po prostu nieprawdziwe. Kobieta ma wyraźnie określone miejsce w muzułmańskim społeczeństwie.

Koran 4. 34 Mężczyźni stoją nad kobietami.

Koran 2.223 Wasze kobiety są dla was polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole, jak chcecie, i czyńcie pierwej coś dobrego dla samych siebie.

Żona muzułmanina nie może odmówić mu współżycia bez ważnego (z punktu widzenia islamu) powodu.

Kiedy mężczyzna wzywa swoją żonę do łoża i ona nie reaguje, przez co on spędza noc zagniewany na nią, aniołowie przeklinają ją aż do świtu.

[Al-Bukhari i Muslim]

Kiedy kobieta krzywdzi swojego męża (bezpodstawnie), hurysy, będące jego żonami w raju, mówią: Nie krzywdź go, oby Allah cię zniszczył ! On jest tylko tymczasowym gościem u ciebie, zostawi cię i przyjdzie do nas.
[At-Tirmidhi]

Kobieta musi seksualnie zadowolić swego męża nawet kiedy są na wierzchu wielbłąda [7].

9. Autorka jest zdania, że wersety Koranu dyskryminujące kobiety nie przekładają się bezpośrednio na przemoc seksualną wobec kobiet. „Ilu muzułmanów zna tak naprawdę Koran ? Ilu z nich fanatycznie wyznaje tego typu zapisy Koranu ? Jacy muzułmanie gwałcą i w jakich okolicznościach ?”

ODPOWIEDŹ: Większość muzułmanów uczy się recytacji Koranu w szkole. Jednak nie muszą oni cytować z pamięci wszystkich wersetów, aby znać rolę kobiety i jej status. Wychowani w islamskiej kulturze doskonale wiedzą, jak kobieta powinna się ubierać i zachowywać, by „zasłużyć” na ich szacunek. Jeśli któraś ze spotkanych kobiet odbiega od ich wyobrażenia i pojmowania skromności, to może być uznana za osobę prowokującą. Islam jest nie tylko religią, ale i systemem regulującym wszystkie aspekty życia, w tym ubiór.

Koran 24.31 Powiedz wierzącym kobietom, żeby spuszczały skromnie swoje spojrzenia i strzegły swojej czystości; i żeby pokazywały jedynie te ozdoby, które są widoczne na zewnątrz.

10. W artykule pojawia się stwierdzenie dalekie od rzeczywistości: „w Biblii jest opisane tyleż samo przemocy i patologii co w Koranie”.

ODPOWIEDŹ: Istnieją na ten temat badania, które wskazują, że w świętych księgach islamu pada blisko 10 razy więcej słów związanych z przemocą niż w Starym Testamencie (w Nowym Testamencie takie słowa nie występują) [8]. Chrześcijan obowiązuje nauczanie Jezusa (Nowy Testament). Stary Testament to stare prawo ustanowione przed narodzinami Chrystusa (jeżeli w Biblii występuje jakiś kontrowersyjny zapis, to znajdziemy go jedynie w ST). Ma on dla wierzących znaczenie kronikarskie, historyczne i zapowiada, to co ma nadejść wraz z przyjściem Jezusa na świat. Podstawą postępowania jest Ewangelia.

Koran 9.30 Żydzi powiedzieli: „Uzajr jest synem Boga.” A chrześcijanie powiedzieli: „Mesjasz jest synem Boga.” Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przedtem nie wierzyli. Niech zwalczy ich Bóg! Jakże oni są przewrotni !

Koran 9. 29 Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni, który nie zakazują tego, co zakazał Bóg i Jego Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy – spośród tych, którym została dana Księga – dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni.

Koran 5.33 Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Boga i Jego Posłańca i starają się szerzyć zepsucie na ziemi, będzie tylko to, iż będą oni zabici lub ukrzyżowani albo też obetnie im się rękę i nogę naprzemianległe, albo też zostaną wypędzeni z kraju.

11. Na koniec autorka protestuje „przeciwko zdobywaniu popularności kosztem ofiar gwałtów”. Sugeruje również „iż wszystkie ofiary przemocy seksualnej życzyłyby sobie ze strony Pani Shaded więcej merytoryczności i obiektywizmu, a mniej nieetycznej formy zdobywania popularności i rozpoznawalności”.

ODPOWIEDŹ: Trzeba mieć wyjątkowy tupet, aby spekulować, co życzą sobie ofiary przemocy seksualnej, zwłaszcza te, które są gwałcone w imię fanatycznego islamu. Każda polska kobieta powinna zdawać sobie sprawę, że tańcząc na dyskotece, pijąc wino czy nosząc krótką spódniczkę, może zostać uznana przez konserwatywnego muzułmanina jako osoba o prowokacyjnym zachowaniu. Miejmy nadzieję, że pojawi się więcej kobiet, które będą miały odwagę głośno mówić o dyskryminacji kobiet w krajach muzułmańskich czy prześladowaniach chrześcijan.

Na szczęście jest Pani Miriam Shaded.

Diana Asnyk

1. Sahih Muslim, t. VIII, nr 3371
2 http://www.frontpagemag.com/point/180393/muslim-imam-claims-women-whodont-wear-hijabs-are-daniel-greenfield
3. http://www.washingtontimes.com/news/2013/apr/3/islamic-clericdecrees-it-oksyrian-rebels-rape-wo/
4. http://wyborcza.pl/1,76842,14298910,Norwezka_zglosila_w_Dubaju_gwalt__Pojdzie _do_wiezienia.html 
5. http://sunnah.com/abudawud/12 
6. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3277502/First-UK-jail-half-inmates-Muslimpressured-convert-Islamic-protection-racket.html 
7. http://sunnah.com/urn/1261700 
8. http://wikiislam.net/wiki/uploads/4/47/Bible-koran-political-violence.jpg 

wersety z Koranu: http://www.planetaislam.com/koran_bielawski.html

Nadesłane materiały nie wyrażają poglądów redakcji.

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign

Jan Wójcik

Założyciel portalu euroislam.pl, członek zarządu Fundacji Instytut Spraw Europejskich, koordynator międzynarodowej inicjatywy przeciwko członkostwu Turcji w UE. Autor artykułów i publikacji naukowych na temat islamizmu, terroryzmu i stosunków międzynarodowych, komentator wydarzeń w mediach.

Inne artykuły autora:

Andaluzja: dżihadysta zaatakował w kościele. Co wiemy?

Indie: młodzi muzułmanie zagrożeni radykalizacją

Wielka Brytania: koniec taryfy ulgowej dla radykalnych imamów