Wiadomość

Francja: rząd chce zamknąć meczet

Minister spraw wewnętrznych ma zamiar wydać zakaz działalności islamskiego domu modlitwy na pół roku, z powodu głoszenia tam treści „niedopuszczalnych”. Władze informują, że duchowny popierał w swoich kazaniach zbrojny dżihad.

Francuski minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin zapowiedział, że wszczął procedurę zamknięcia meczetu na okres 6 miesięcy z powodu radykalnego charakteru kazań wygłaszanych przez imama.

Sprawa dotyczy meczetu w Beauvais, 50-tysięcznym mieście położonym około 100 kilometrów na północ od Paryża. Zdaniem władz, działający tam islamski duchowny w swoich wypowiedziach atakuje „chrześcijan, homoseksualistów oraz Żydów”.

Wątpliwości w sprawie działalności meczetu podzielają także władze samorządowe regionu Oise, w którym sie on znajduje. Zdaniem lokalnych urzędników kazania głoszone w Beauvais podżegają do przemocy, podsycają nienawiść oraz biorą w obronę dżihad.

Urzędnik z prefektury Oise powiedział, że w zeszłym tygodniu wysłano dokumenty inicjujące stosowną procedurę. Prawo wymaga, przed podjęciem jakichkolwiek działań wobec instytucji religijnej, przejścia przez dziesięciodniowy okres gromadzenia informacji.

Imam podejrzewany o szerzenie islamistycznej propagandy miał niedawno nawrócić się na islam. Zarządzające meczetem stowarzyszenie muzułmańskie przyznało, że po interwencji prefektury zawiesiło duchownego, choć jednocześnie twierdzi, że problematyczne wypowiedzi zostały „wyrwane z kontekstu”.

Minister Darmanin ogłosił na początku tego roku, że Francja zintensyfikuje kontrole miejsc kultu i stowarzyszeń podejrzanych o szerzenie radykalnej propagandy islamskiej. Była to reakcja na zamordowanie w październiku 2020 roku nauczyciela historii Samuela Paty’ego, który był celem oczerniającej kampanii internetowej po tym, jak na lekcji wiedzy o społeczeństwie pokazał uczniom karykatury Mahometa.

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 99 meczetów i muzułmańskich sal modlitewnych zostało w ostatnich miesiącach zostało zbadanych pod kątem szerzenia ideologii „separatystycznej”. Ogółem we Francji działa ponad 2623 islamskich miejsc kultu religijnego.

Obecnie zamkniętych pozostaje 21 meczetów i domów modlitewnych; 6 z nich objęto zakazem działalności na podstawie przepisów przeciwko ekstremizmowi i islamistycznemu separatyzmowi.

Dyrektor Centrum Szymona Wiesenthala z zadowoleniem przyjął decyzję o wszczęciu procedury zamknięcia meczetu w Beauvais, oceniając, że polityka francuskiego rządu wobec islamskich fundamentalistów będzie odgrywać kluczową rolę w trwającej właśnie kampanii prezydenckiej.

〉 Wyraźną cezurą w walce z islamskim separatyzmem było zamordowanie Samuela Paty’ego

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign
Avatar photo

Piotr S. Ślusarczyk

Doktorant UKSW, badacz islamu politycznego, doktor polonistyki UW; współprowadzący portal Euroislam.pl; dziennikarz telewizyjny i radiowy.

Inne artykuły autora:

Francja kontra Bractwo Muzułmańskie

Iran: rap kontra totalitarny reżim

Austria: promocja salafizmu na wiedeńskiej uczelni