Wiadomość

Cypr zawiesi rozpatrywanie wniosków o azyl?

Strefa buforowa pomiędzy Grecją i Turcją na Cyprze (flickr.com – Marco Fieber)

W stosunku do liczby ludności to na Cyprze składa się najwięcej w Unii Europejskiej wniosków o azyl. Rząd w Nikozji oskarża Turcję o celowe stymulowanie migracji. Ankara pozwala przedostawać się imigrantom z terenów Tureckiej Republiki Cypru Północnego. W tym roku granicę tę przekroczyło 9300 osób.

W związku z agresywną polityką Erdogana Cypr chce zawiesić rozpatrywanie wniosków o azyl. Strona cypryjska zwróciła się do Komisji Europejskiej z wnioskiem „o zawieszenie rozpatrywania podań o azyl składanych przez osoby nielegalnie przekraczające granicę” – powiedział rzecznik rządu Marios Pelekanos. Kryzys migracyjny spowodował „duże zmiany demograficzne” oraz „znacznie pogorszył sytuację społeczno-gospodarczą” na wyspie. Urzędnik mówił o wzroście przestępczości oraz obciążeniu ekonomicznym państwa, które w dużej mierze czepie dochody z turystyki.

Pelekanos powiedział, że władze cypryjskie będą również naciskać na UE, aby przenieść pewną liczbę osób ubiegających się o azyl z Cypru do innych krajów Unii. Cyprowi zależy także na tym, by Bruksela podpisała umowy z państwami trzecimi, tak żeby można było odsyłać do krajów pochodzenia tych, których wnioski o azyl zostały odrzucone.

Według danych rządu cypryjskiego tylko w ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku liczba przybyłych migrantów wzrosła o 38% w porównaniu z całym rokiem 2020. Z 10 868 nowych przybyszów, 9 270 nielegalnie przekroczyło strefę buforową, kontrolowaną przez ONZ między północną a południową częścią wyspy.

Osoby ubiegające się o azyl stanowią 4% populacji na południu wyspy – to cztery razy więcej niż średnia w innych państwach UE – a 16% wszystkich uczniów szkół podstawowych to dzieci migrantów. Pelekanos powiedział również, że migranci stanowią ponad 43% osób zamieszanych w poważne przestępstwa.

Rząd wydał 178 mln euro (205 mln dolarów) w latach 2014-2020 na zasiłki dla migrantów i ich zakwaterowanie, podczas gdy 38 mln euro zostało dodane do tegorocznego budżetu, aby pokryć koszty żywności i mieszkań.

„Rząd podejmuje dodatkowe działania w ramach kompleksowej polityki migracyjnej, która szanuje prawa człowieka, ale także chroni prawa i interesy obywateli kraju” – powiedział Pelekanos.

Wcześniej minister spraw wewnętrznych Cypru Nicos Nouris wezwał do podjęcia „drastycznych środków” wzdłuż strefy buforowej w celu powstrzymania napływu nielegalnych migrantów, ponieważ gdy znajdą się już na terenie kontrolowanym przez rząd w Nikozji, wydaje się prawie niemożliwe, aby ich repatriować, nawet po odrzuceniu wniosków o azyl. Skutkuje to tym, że na Cyprze przebywa obecnie co najmniej 15 tysięcy obywateli państw trzecich, którzy są tam nielegalnie.

Cypr jest podzielony od 1974 roku. Od tego czasu północna część wyspy na Morzu Śródziemnym jest okupowana przez Turcję. Cypr Północny nie jest uznawany przez społeczność międzynarodową, w tym przez Polskę.

Republika Cypru ma zamiar także na forum unijnym wesprzeć Polskę i Litwę w sprawie ochrony wschodniej granicy. Obecnie walkę Cypryjczyków z nielegalną imigracją na Morzu Śródziemnym wspiera Francja.

Udostępnij na
Video signVideo signVideo signVideo sign