Jan III Sobieski po zwycięstwie pod Wiedniem ; Obraz Jana Matejki (Muzea Watykańskie)
Place de la Capelle, jedna z paryskich "stref wrażliwych"