Przez waszą działalność ludzie mogą bać się pomagać uchodźcom uciekającym przed wojną. Jak chcecie pomóc tym ludziom?

Wręcz przeciwnie. To masowy napływ imigrantów do Europy, nie kwalifikujących się do ochrony międzynarodowej, powoduje, że Europa zamyka się na pomoc tym, którym azyl przysługuje. Popieramy pomaganie tym, którzy rzeczywiście potrzebują wsparcia. Uważamy, że pomagać należy najbliżej miejsca konfliktu. Udzielenie ochrony międzynarodowej, popularnie nazywanej azylem, nie powinno trwać w nieskończoność. Ludzie, którym udzielono schronienia, powinni mieć możliwość powrotu do własnej ojczyzny w momencie, w którym ich zdrowie i życie nie będzie już zagrożone.

Zajmujecie się fundamentalizmem, a nie przeszkadza wam fundamentalizm katolicki i wzrost nastrojów skrajnie prawicowych.

Uważamy, że obecnie o wiele większym zagrożeniem jest fundamentalizm islamski, którego rozwój napędza również postawy skrajnie prawicowe. To właśnie tolerowanie politycznego islamu, bezradność i naiwność polityków, sprawiają, że ruchy skrajnej prawicy stają się coraz silniejsze w Europie.

Każdy ma prawo żyć, jak chce. Dlaczego bronicie ubierać się muzułmankom jak chcą? Dlaczego muzułmanie nie mogą mieć swoich przekonań?

Będąc zwolennikami wartości liberalnych nie jesteśmy za zakazem jakichkolwiek ubiorów, dopóki nie godzą one w bezpieczeństwo i spójność społeczną. Jednocześnie nie możemy być głusi, kiedy liberalni muzułmanie i reformatorzy ostrzegają, że dla islamistów i salafitów ubiór kobiet jest narzędziem rozszerzania kontroli społecznej oraz że mamy tu do czynienia z internalizacją opresji. Tak jak piszemy w innym punkcie, mamy prawo do krytyki, wynikające z wolności wypowiedzi. Na gruncie tych samych wartości uważamy również, że pracodawca publiczny czy też prywatny ma prawo, w imię dbałości o swój wizerunek, wymagać neutralności światopoglądowej od pracowników.

Wasz podział na islam polityczny, salafizm i inne nurty nie ma sensu. Islam jest jeden. Ulegacie poprawności politycznej?

Nawet jeżeli gdzieś istnieje jeden, właściwy islam, to nie możemy zamykać oczu na różnorodność jego interpretacji, odmawiać prawa reformatorom do głoszenia poglądów, czy z drugiej strony wypierać powoływanie się na islam przez terrorystów. Podkreślamy, że przedmiotem naszego zainteresowania jest zjawisko islamu w sferze społecznej. Ta jest różnorodna, więc błędem jest niezauważanie tego. To nieuprawniony redukcjonizm.

Co uważacie na temat stron, które pokazują z zasady pokojową twarz islamu?

Nie przeszkadza nam to, że istnieją strony, które pokazują zgodne współżycie muzułmanów z europejskimi społeczeństwami, pod warunkiem, że nie stają się one apologetami politycznego islamu i pod płaszczykiem tolerancji nie usprawiedliwiają zniewolenia muzułmanek, nie promują sprzecznego z prawami człowieka szariatu, czy też nie postulują tak absurdalnych i niebezpiecznych pomysłów, jak otwarte granice.

O co was oskarżają przeciwnicy?

O "islamofobię" i poprawność polityczną, o bycie żydowską hasbarą i antysemityzm, o wspieranie katolickiego fundamentalizmu i dziedzictwo rewolucji francuskiej, o branie pieniędzy od PiS i od buddyjskich amerykańskich rednecków, o promowanie lewactwa i homoseksualizmu oraz o wspieranie skrajnej prawicy. Ten punkt obiecujemy na bieżąco uzupełniać.