"Procesja Konia Trojańskiego w Troi", G.D.Tiepolo, 1760 (National Gallery Londyn)
imigracja okładka
645x420-1541012420612