Jan III Sobieski po zwycięstwie pod Wiedniem ; Obraz Jana Matejki (Muzea Watykańskie)
Place de la Capelle, jedna z paryskich "stref wrażliwych"
soldiers against a sunset
cf6e6a6eb29f4b6fbf5802a833566a21_18