Wojna z islamem jest pewna jeśli islam pozostanie w rękach instytucji religijnych