W stronę “inkulturacji” islamu

CCEE
| 8 komentarzy|
image_pdfimage_print

Poniższy tekst jest materiałem prasowym, zamieszczonym na stronie www Konferencji Episkopatów Europy (Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae – CCEE).

* * *

Drugie spotkanie delegatów Konferencji Episkopatów Europy poświęcone relacjom z muzułmanami w Europie odbyło się w Turynie w dniach 31 maja – 2 czerwca 2011 roku.

Pod koniec spotkania delegaci Konferencji Episkopatów zwrócili szczególną uwagę na trwający w Europie proces, który może sprzyjać narodzinom islamu o charakterze bardziej religijnym, niż politycznym. Wyrazili solidarność z wieloma narodami krajów arabskich, domagającymi się demokracji i wolności. Wyrazili też nadzieję, iż wiatr przemian przyniesie prawdziwą swobodę wyznaniową w tych państwach. Wreszcie poddali krytyce określenie „islamofobia”, wzywając muzułmanów w Europie do rozwijania pozytywnych i szczerych relacji z Europejczykami.

Zainteresowanie, z jakim Kościół Katolicki śledzi dynamikę włączania rezydentów i obywateli wyznania muzułmańskiego w kontekst europejski, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i całych społeczności, zostało potwierdzone na spotkaniu delegatów zajmujących się dialogiem z  islamem w trakcie Konferencji Episkopatów Europy. Jest to złożony, nie pozbawiony niejasności proces, z którego wynika wiele rzeczywistych wyzwań związanych ze stopniową inkulturacją islamu w Europie. W jego wyniku, poza politycznym charakterem islamu, zaczynają coraz bardziej uwidaczniać się jego aspekty religijne i moralne. Wszystkie kulturowe i teologiczne inicjatywy, będące wyrazem tak zwanej „teologii inkulturacji” są obserwowane z wielkim zainteresowaniem, ponieważ inicjują i wzmacniają pozytywne procesy uczestniczenia w europejskim życiu społecznym i kulturalnym, w duchu pluralizmu i dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego.

Opierając się na takich podstawach Kościół z zainteresowaniem śledzi oczekiwania oraz inicjatywy rodzące się w łonie społeczności muzułmańskich, mające na celu zapewnienie ich własnym przywódcom religijnym – imamom i kaznodziejom – odpowiednich ram teologicznych i kulturowych, w obrębie których będą w stanie wypełniać swe religijne posłannictwo w Europie.

Kościół ma nadzieję, że takie inicjatywy mogą być realizowane po odpowiednim przystosowaniu prawodawstwa regulującego relacje między państwem a Kościołem. Chodzi tu m.in. o tworzenie Katedr Teologii Islamskiej na państwowych uniwersytetach w krajach, gdzie teologia jest kierunkiem wchodzącym w skład systemu  uniwersyteckiego. W tej perspektywie Kościół pozytywnie postrzega fakt, że edukacja religijna w szkołach państwowych będzie również obejmować inne tradycje religijne, na przykład islam, pod warunkiem, że będzie się to odbywać w zgodzie z wymogami stawianymi tego rodzaju edukacji przez różne kraje.

Poszerzając horyzont o wszystkie państwa leżące w basenie Morza Śródziemnego, delegaci Konferencji Episkopatów wyrazili solidarność z dążeniami młodych ludzi w licznych krajach arabskich  do demokracji, wolności i poszanowania godności istoty ludzkiej, wyrażanymi w trakcie  trwających przez kilka ostatnich miesięcy politycznych rozruchów. Mają oni nadzieję, że ten proces może doprowadzić do wprowadzenia pełnej swobody wyznania w tych krajach, dzięki czemu arabscy chrześcijanie również będą mogli cieszyć się autentyczną wolnością, w ramach prawdziwie egalitarnego społeczeństwa.

Następnie delegaci dokonali krytycznej oceny terminu „islamofobia”, używanego na opisanie wrogich reakcji wobec islamu występujących w społeczeństwie europejskim, proponując zastąpienie go określeniami „strach” i „wrogość”. Potwierdzając zaangażowanie Kościóła w przezwyciężanie takich prowadzących do nietolerancji reakcji, wezwali oni muzułmanów do rozwijania pozytywnych i szczerych relacji z obywatelami i instytucjami europejskimi, co przyczyni się do obalenia takich nieprzychylnych ocen.

Wreszcie delegaci potwierdzili chęć wzmożenia wysiłku w dążeniach Kościoła katolickiego w Europie do dialogu z muzułmanami. Jest to zgodne z postanowieniami II Soboru Watykańskiego oraz naukami papieża Benedykta XVI. W dialogu tym chrześcijanie i muzułmanie powinni sprostać trzem wyzwaniom: wyzwaniu tożsamości (zrozumienie, kim jesteśmy i zaakceptowanie tego); wyzwaniu odmienności (różnice nie mogą prowadzić do nienawiści; powinny być postrzegane jako źródło wzajemnego wzbogacenia); wyzwaniu szczerości, które oznacza manifestowanie swojej wiary bez zmuszania kogokolwiek do przyjęcia jej, w duchu pluralizmu i dialogu.

Prace konferencji przebiegały pod kierownictwem arcybiskupa Bordeaux oraz wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, kardynała Jean-Pierre’a Ricarda przy udziale przewodniczącego  Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzywyznaniowego, kardynała Jeana Louisa Taurana.(pj)

Źródło: http://www.ccee.ch/index.php?&na=4,1,0,0,e,128377,0,0
Tłumaczenie: Veronica Franco

Zmieniamy się!

Wkrótce nasza strona będzie dostarczała więcej unikalnych treści
W tym celu musimy też przebudować jej obecny wygląd.
Jeżeli jesteś z nami, czytasz nas, chcesz wesprzeć nasz rozwój kliknij link w prawym dolnym w rogu.
(Dopisek: „zmiana strony”)

Wspieraj euroislam.pl

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook