W Niemczech zamknięto "radykalne" przedszkole

Niemiecki urząd ds. młodzieży (Jugendamt) zadecydował o zamknięciu, funkcjonującego od 10 lat, muzułmańskiego przedszkola Al-Nur-Kita w Mainz. 

To jedyny taki ośrodek muzułmański świadczący opiekę dzienną w Nadrenii-Palatynacie, ale pojawiły się zastrzeżenia co do instytucji prowadzącej przedszkole, stowarzyszenia meczetów „Arab Nil Rhein”. Zdaniem urzędu „prowadzący propaguje treści Bractwa Muzułmańskiego i salafizmu”.

Samy El Hagrasy, szef związku meczetów nie rozumie decyzji. „Szanujemy i przestrzegamy konstytucję”, mówi i zapowiada skargę do sądu administracyjnego.

Uwagę władz zwróciły wizyty w meczetach kaznodziejów salafickich, czy coraz częstsze kontakty z islamistami, czy współpraca z uznanym za kaznodzieję nienawiści Bilalem Philipsem. (j)

źródło: Welt