Unia przestanie sprzedawać do Libii nadmuchiwane łodzie

Ministrowie spraw zagranicznych Unii uzgodnili, że nie będzie wolno sprzedawać do Libii nadmuchiwanych łodzi ani silników zaburtowych, używanych przez przemytników imigrantów. Wyjątki mają być robione dla zwykłych biznesów, takich jak rybacy.

Kwestia kontrolowania tego, w czyich rękach ostatecznie znajdą się nadmuchiwane łodzie w kraju tak pozbawionym prawa jak Libia pozostała bez odpowiedzi. (g)

Źródło: BBC