Trzy czwarte więźniów w Szwajcarii to cudzoziemcy

Liczba osadzonych w szwajcarskich więzieniach wzrosła o połowę w ostatnich 30 latach, ale i tak wynosi zaledwie siedem tysięcy (w stosunku do liczby ludności jest to trzy i pół raza mniej niż w Polsce, gdzie w więzieniach jest 80 tysięcy osób). Wzrost związany jest głównie z większą liczbą cudzoziemców, którzy obecnie mieszkają w Szwajcarii. Spośród tych więźniów, obejmujących zarówno osoby skazane, jak i tymczasowo aresztowane, tylko 24 procent to rodowici Szwajcarzy (około 1700 osób).

31 procent szwajcarskich więźniów to cudzoziemcy z prawem stałego pobytu w Szwajcarii. Największa grupa, niemal połowa – 45 procent – to cudzoziemcy bez prawa stałego pobytu w Szwajcarii. Nie podano dokładnych danych o narodowości więźniów. (g)

Źródło: thelocal.ch