Trylogia Warnera po polsku

Trzy nowe książki Billa Warnera po polsku poświęcone są Koranowi, hadisom oraz biografii Mahometa. Pozycje te warto mieć w swojej biblioteczce. Mówią one o fundamentach islamu w sposób zrozumiały.

Bill Warner z wykształcenia jest doktorem nauk matematycznych. Od trzydziestu lat za pomocą metod statystycznych bada teksty islamu. Od 11 września 2001 roku otwarcie krytykuje polityczny islam i popularyzuje wiedzę na jego temat.

Zaletą publikacji Warnera jest opieranie się na tekstach źródłowych i wyciąganie z nich logicznych wniosków. Autor buduje swój wywód, opierając się niemal wyłącznie o tłumaczone z arabskiego, najważniejsze dla świata islamu teksty. Do tej pory polski czytelnik mógł zapoznać się z publikacją na temat szariatu („Szariat dla niemuzułmanów”), teraz będzie miał również okazję przeczytać „Sirę”, czyli biografię Mahometa (ukaże się 25.03), „Koran w dwie godzinny” (ukaże się 20.03) oraz „Hadisy. Sunna Mahometa” (już dostępna). Jak słusznie zauważa ekspert, dopiero znajomość Koranu, hadisów i Siry razem daje realną możliwość poznania fundamentów islamu.

Bill Warner dba o to, żeby pisać możliwe przystępnym językiem, obficie cytuje źródła i w zasadzie redukuje swój komentarz do niezbędnego minimum. Jako reprezentant nauk ścisłych chętnie przywołuje statystyki i dane liczbowe. Jednocześnie wypowiada się w sposób przystępny tak, by każdy, kogo ciekawi problem politycznego islamu, mógł zrozumieć jego zasadnicze przesłanie dotyczące niewiernych. Autor staje w kontrze do licznych orientalistów – nie usprawiedliwia okrutnych czynów Mahometa i zrywa z poprawnością polityczną. Powiedzieć jednak trzeba, że prace Warnera mają charakter popularnonaukowych, co zresztą wcale nie odbiera im wartości poznawczej.

„Sira. Życie Mahometa” składa się z niewielkich rozdziałów, z których dowiadujemy się o:
• islamskim znaczeniu terminu „niewierny”;
• początkach islamu;
• kulturowym i rodzinnym otoczeniu Mahometa;
• działalności w Mekce;
• pierwszych publicznych naukach Proroka;
• walce z niewiernymi;
• statusie niewiernego (żyda oraz chrześcijanina) w prawie koranicznym;
• licznych występkach Mahometa w tym zbrodni dokonanej na Kurajszytach.

Znaczna część publikacji wyjaśnia, jakie znaczenie dla tradycji i współczesności islamu ma dżihad, rozumiany jako „święta wojna” z niewiernymi.

Rzecz jasna z opiniami Bill Warnera można zgadzać się lub nie, lecz warto na pewno je znać. 25 marca będzie też dobra okazja do tego, żeby zadać pytanie autorowi. Spotkanie z nim odbędzie się o godzinie 14.00 w Centrum Prasowym Foksal.

Przewidziana jest także debata na temat książek, prowadzona przez Witolda Gadowskiego.

Książki Billa Warnera wydaje Centrum Studiów nad Politycznym Islamem (CSPI) www.facebook.com

Piotr Ślusarczyk