Euroislam.pl prostuje przekłamania raportu RPO

Jan Wójcik
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zamówił raport w redakcji Kultury Liberalnej na temat „Negatywnego obrazu muzułmanów w polskiej prasie”.

Nie mam intencji ani czasu zajmować się całym raportem przygotowanym pod redakcją dr Karoliny Wigury, ale w dwóch przypadkach autorzy raportu odnieśli się do publikacji Euroislam.pl, przedrukowanych przez portal Fronda. Postaram się wyjaśnić nieścisłości tych cytatów oraz ujęcie ich przez autorów raportu w dogodnym dla nich kontekście.

W pierwszym przypadku zostałem zacytowany personalnie, jako przykład autora piszące o „seks dżihadzie”, co bardzo mnie zaskakuje, bo nigdy o takowym nie pisałem. Zacytowano fragment artykułu o molestowaniu w Kolonii: „Sylwestrowe ataki dziczy w Kolonii, Hamburgu i Stuttgarcie przypominają plemienne wojny, w których chodzi o rozsianie swojego nasienia, poniżenie kobiet i mężczyzn, zniszczenie tkanki społecznej przeciwnika. To nie atak na osoby, a na całą społeczność”.

O ile rozumiem, że możemy się spierać czy publicysta powinien używać w ogóle słowa „dzicz” – chociaż nie zamierzam wycofywać się z określenia użytego wobec kolońskich napastników – to niezrozumiałe jest zainteresowanie drugą częścią wypowiedzi. W licznej literaturze przedmiotu gwałty, molestowanie, dokonywane masowo, mają nie tylko charakter indywidualny, ale i społeczny. Nawet jeżeli kobieta jest zawsze najciężej dotknięta gwałtem i molestowaniem, to nie cierpi ona sama, lecz cierpi wraz z nią rodzina, a w wojnach, w których gwałtów dokonuje się masowo, kobieta często jest narzędziem pognębienia przeciwnika. Podobne zdanie wyraziła we „Frankfurter Algemeine Zeitung” była kustosz katedry w Kolonii, bezpośredni świadek zajść pamiętnego Sylwestra, Barbara Shock-Werner, uznając całość za atak wymierzony w kulturę Niemiec.

Wierzę, że RPO na sercu leży także dobro mniejszości homoseksualnej czy żydowskiej, a także sprawa równości kobiet i stosunku islamu do innych wyznań.

Żeby jednak móc zakwalifikować tę opinię jako opis „seks dżihadu” musiałaby pani dr Wigura jeszcze wykazać, że wiążę to z nakazem wynikającym z religii i obowiązującym społeczność, a tego nigdy nie zrobiłem. Temat „taharrusz”, zwyczaju grupowego molestowania kobiet przez mężczyzn, zaimportowanego z Północnej Afryki, był szeroko omawiany na naszym portalu, nigdy jednak jako cecha określająca całą społeczność muzułmanów.

Piotr Ibrahim Kalwas, polski muzułmanin, próbował – wypowiadając się na Euroislam.pl – doszukiwać się innych przyczyn takiego zachowania: nadmiernego postu i wybuchu „czarnego mistycyzmu” w formie odreagowania, a także nadmiernej w islamie kontroli społecznej nad seksualnością.  Jednak zarówno on, jak też autorka książki „Seks i cytadela” Shereen el Feki, wiążą te zjawiska z religijną i patriarchalną opresją wobec seksualności, – więc związek z islamem istnieje, chociaż nie w formie „seks dżihadu” – jak chciałaby autorka raportu.

Sprawa drugiego cytatu jest łatwiejsza dla mnie, ale niestety świadczy o większej niekompetencji autorów raportu. Otóż zostaliśmy jako źródło powiązani z tytułem, jaki naszemu artykułowi nadała Fronda, mianowicie: „Będzie islam, będą gwałty”. Zalecałbym jednak w takich przypadkach sprawdzanie u źródła i większą rzetelność – bo nigdy u nas takiego tytułu nie było. Nasz brzmiał: „Islam zezwala na gwałt i molestowanie nieletnich”.

Był to artykuł duńskiego psychologa Nicolaia Sennelsa, krytyczny wobec islamu, ale nie bez podstaw. Jestem w stanie bronić tej tezy i wskazać te zapisy w podstawach islamskiego prawa, a także cytaty muzułmańskich uczonych, którzy takie zjawiska sankcjonują – ponieważ seks osoby dorosłej z osobą nieletnią (wiek zgody w Polsce to 15 lat) jest rozpatrywany przez prawo jako gwałt. A islam determinuje zgodę na seks od dojrzałości płciowej.

Na zdjęciach wśród zebranych podczas omówienia raportu u Rzecznika Praw Obywatelskich muzułmanów dojrzałem twarz muftiego Ligi Muzułmańskiej w RP, Nedala Abu Tabaqa. Można wtedy było skorzystać z okazji i zapytać go o twórczość jego syna, który tłumaczył w internecie, że muzułmanka dojrzała psychicznie i fizycznie, tak jak żona Proroka – chociaż według naszego prawa byłaby uznana za niedojrzałą – mając 13 lat w kraju muzułmańskim może zostać poślubiona. W tych samych wpisach Tabaq junior często wspominał o ojcu, że radzi się go w sprawach religii.

Kończąc prostowanie tych nieścisłości wyrażam nadzieję, że Rzecznik Praw Obywatelskich pan Adam Bodnar zajmie się nie tylko muzułmanami jako prześladowaną mniejszością, ale także dyskryminacją wobec innych mniejszości, jaką głosi się wśród części tego środowiska. Wierzę, że na sercu leży mu również dobro mniejszości homoseksualnej czy żydowskiej, a także sprawa równości kobiet i stosunku islamu do innych wyznań oraz do praw człowieka. W razie potrzeby portal Euroislam.pl służy odpowiednią dokumentacją.

PS: Zachęcam też do dyskusji z nami panią dr Karolinę Wigurę, której wywiad z profesorem Bassamem Tibim był dla mnie przyjemną lekturą. Może się okazać, że odwołując się do profesora Tibiego tak bardzo się nie różnimy.
Islam zezwala na gwałt i molestowanie nieletnich

Publikujemy obszerne fragmenty artykułu duńskiego psychologa Nicolaia Sennelsa na temat fali muzułmańskich gwałtów w Wielkiej Brytanii.

„Aktywność band gwałcicieli i osób dopuszczających się przestępstw seksualnych wobec nieletnich w Wielkiej Brytanii osiągnęła rozmiary epidemii. Wspólną cechą gwałcicieli grupowych grasujących w Zjednoczonym Królestwie jest ich religijne pochodzenie.

Jako psycholog nie jestem zaskoczony, że to przerażające zjawisko występuje zwłaszcza wśród osób wywodzących się ze społeczności imigrantów z krajów muzułmańskich.

Każda religia i kultura prezentuje pewien zestaw cech, wartości oraz wzorców zachowań, które wpływają na zachowanie osób z nimi się identyfikujących.

Islam nie jest wyjątkiem.

Molestowanie seksualne w islamie
Wizerunek kobiety opisany w Koranie określa jej status jako istoty gorszej od mężczyzny oraz jako jego własność, co oznacza odrzucenie jej praw jako istoty ludzkiej.
Nauka ta wpłynęła na sposób postrzegania kobiety jako istoty przez muzułmańskich mężczyzn, czego rezultatem było dyskryminacyjne umiejscowienie roli kobiety w społeczeństwie. Wielowiekowa muzułmańska tradycja traktuje kobietę jako obywatela drugiej kategorii: zezwala na zmuszanie jej do ślubu i seksu, a także na zabicie jej w przypadku, gdy sprowadza na rodzinę hańbę w postaci złamania mizantropicznych zasad prawa szariatu.

Nikolai Sennels

Brutalne traktowanie niewinnych [brytyjskich] młodych dziewcząt może być szokujące dla tych, którzy nie wiedzą jak traktuje się kobiety w krajach islamskich. (…) Muzułmanin ma bardzo łatwą drogę do rozwodu z żoną: wystarczy trzykrotnie powiedzieć jej ‘talaq’. Muzułmanka natomiast jest de facto jego niewolnicą: nie może uzyskać rozwodu, dopóki nie uzyska zgody rady szariackiej. Odejście od męża bez uzyskania tego werdyktu oznacza dla niej wyrok śmierci. (…)
Liczby mówią same za siebie. Badania wykazują, że 91 % spośród 7-20 tysięcy tzw. ‘mordów honorowych’ jest dokonywanych przez muzułmanów. Ponadto dochodzi do niezliczonej ilości ‘honorowych’ przestępstw, które nie kończą się zabójstwami. W samej Wielkiej Brytanii według danych policji odnotowano około 17 tysięcy motywowanych honorem „małżeństw wbrew woli, porwań, ataków seksualnych, bicia oraz morderstw każdego roku”.
Aż 42 % kobiet w Turcji padło ofiarą przemocy fizycznej lub seksualnej, natomiast w Maroku odsetek ten sięga 82 %. W Egipcie 99,3 % kobiet spotkało się z molestowaniem seksualnym. Problem ten dotyczy również innych krajów.

Niemuzułmanka…
Jest jeszcze jeden czynnik wpływający na rozmiary muzułmańskiej fali gwałtów.
Są to słowa samego proroka Mahometa. Otóż Mahomet pozwolił swoim wyznawcom wykorzystywać niemuzułmanki jako seksualne niewolnice. Prorok sam uprawiał ten proceder, miał bardzo dużą liczbę seksualnych niewolnic zdobytych w zwycięskich wojnach.

Muzułmanie są przez swą religię zobowiązani do wiernego naśladowania proroka. No więc go naśladują i korzystają z tego, na co im Allach pozwala…

Chora religia
„Nie trzeba być psychologiem, aby zrozumieć, jak taka kultura modeluje postrzeganie kobiet przez mężczyzn.
Nawet mężczyzna niedojrzały zastanowi się, zanim podejmie seks z nieletnią, nie wspominając już o takim jej traktowaniu jak gwałt, narkotyzowanie czy bicie (w sytuacjach ekstremalnych nawet kończące się śmiercią).
Przypadki, o których mówimy, dotyczą jednak nie mężczyzn, ale samców, którzy od urodzenia byli wychowywani w wierze, że kobieta z założenia jest od nich gorsza i że z założenia jest prostytutką, o ile nie ‘chroni swego honoru’ poprzez zakrywanie swego ciała. I że to jest normalne. Z pewnością żaden mężczyzna nie zechciałby jednak znaleźć się na miejscu tych kobiet…
Psychologiczne konsekwencje takiego ideologicznego zamknięcia się, zablokowania na możliwość doświadczenia uzdrawiającego i dojrzałego poczucia kochania i bycia kochanym przez osobę równą sobie, w sposób oczywisty powoduje dewastację psychiki osoby dotkniętej tym zjawiskiem.
Proszę pamiętać, że islam jest religią i kulturą, która nie widzi problemu w karaniu ofiar gwałtów, a także zmuszaniu do małżeństwa (nawet kazirodczego), seksu małżeńskiego oraz prokreacji bez względu na to, czy małżonkowie się kochają czy nie.
Czy zatem naprawdę zdumiewający jest fakt, że kultura w tak prymitywny sposób ujmująca kwestie miłości i seksu produkuje tak zdumiewającą liczbę gwałcicieli?”.

Prognoza na przyszłość
Ostrzeżeniem pozostaje inne spostrzeżenie Nicolaia Sennelsa:

„Naiwnością jest myśleć, że ludzie nagle zmienią swoje poglądy tylko dlatego, że wyjechali poza granice swojego państwa. Większość imigrantów swojej mentalności nie zmienia. Rezultatem tego jest brak zgody na wychowywanie swoich dzieci według zasad, które dla nich samych są bluźnierstwem”.

Każe to postawić znak zapytania nad skutecznością wpływu zachodniego wzorca życia na muzułmańskich imigrantów oraz skłania do postawienia negatywnych prognoz na temat zjawiska muzułmańskich gwałtów i molestowania nieletnich w Wielkiej Brytanii w przyszłości.

Tłumaczenie i opracowanie: Konrad Król
Oryginał artykułu, przysłanego nam przez autora, można przeczytać tutaj: http://www.jihadwatch.org/2013/05/islam-is-root-cause-of-grooming-and-rape-wave.html