Katastrofalne warunki w ośrodkach dla imigrantów w Libii

Organizacja Human Rights Watch opublikowała raport na temat ośrodków dla imigrantów w Libii, utrzymywanych za pieniądze Unii Europejskiej. Do ośrodków kierowane są osoby, które zawrócono na morzu na libijskich wodach, gdy próbowały płynąć do Europy. Według raportu w ośrodkach nie tylko brak żywności i lekarstw ale dochodzi do pobić, przemocy seksualnej i wykorzystywania pracy więźniów przez strażników.

W ośrodkach dla imigrantów w Libii przebywa 8-10 tysięcy osób, dwukrotnie więcej niż w kwietniu ubiegłego roku. Dzięki rprowadzonemu przez IOM (International Organization for Migration) programowi dobrowolnych powrotów, do Libii odesłano około 30 tysięcy osób.

W ciągu pierwszych 16 dni bieżącego roku do Europy dopłynęło ponad 4 tysiące osób, dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. (g)

Źródło: theguardian.com
Unia zawarła z Afganistanem umowę o odsyłaniu uchodźców

Unia Europejska podpisała z Afganistanem umowę o odsyłaniu uchodźców, którzy nie otrzymali azylu w Europie. Według przecieków z negocjacji, podpisanie umowy było warunkiem, jaki  Unii postawiła dla utrzymania pomocy finansowej dla Afganistanu w dotychczasowej wysokości – w poniedziałek i wtorek odbywała się w tej sprawie konferencja międzynarodowa.

Porozumienie nie ogranicza liczby odsyłanych Afgańczyków, ogranicza jedynie liczbę, jaka może być odesłana jednym samolotemm do 50 osób. Ponieważ deportowanych ma być kilkadziesiąt tysięcy osób, porozumienie przewiduje budową specjalnego terminala na lotnisku w Kabulu.

W ubiegłym roku wnioski o azyl złożyło w krajach Unii ponad 196 tysięcy Afgańczyków, była to druga – po Syryjczykach – najliczniejsza grupa narodowa ubiegająca się o azyl. Statystyki z lat ubiegłych pokazują, że przynajmniej jedna trzecia z nich nie otrzyma azylu. (g)

Źródło: Guardian
Turcja oddala się od Europy

„Łatwiej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne niż Erdogan dostanie się do UE”, uspokaja zwolenników Brexitu, niemiecka dziennikarka Barbara Wesel.

Jednym z argumentów za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ma być nadchodzące przyjęcie 70-milionowej, muzułmańskiej Turcji. Tymczasem Turcja wraz z prześladowaniem dziennikarzy, opozycji, parlamentarzystów i pisarzy, w coraz większym stopniu demonstruje, że nie chce przynależeć do Europy. Wrogiem autokraty Erdogana jest „cała UE, Parlament Europejski, niemieccy posłowie – czyli każdy”, pisze Wesel. „Ten człowiek jest otoczony przez swoich wyimaginowanych wrogów, a to tylko napędza jego paranoję”.

Chociaż UE próbuje uratować, przynajmniej na papierze, umowę z Turcją, to nikt nie ma złudzeń, że przy braku spełnienia wymagań dla ruchu bezwizowego, jesiennym spowolnieniu ruchu uchodźców oraz zamkniętej macedońskiej granicy, cały układ się wysypie.

Wesel wytyka także Brytyjczykom, którzy ratują się przed Turcją Brexitem, że to premier Wielkiej Brytanii Tony Blair naciskał na otwarcie negocjacji członkowskich z Turcją w 2005 roku. Przeciwko była Francja, Niemcy były sceptyczne, a CDU zawsze przeciwko, przypomina Wesel. (j)

źródło: Deutsche Welle

 
Austria odesłała 2800 imigrantów

W pierwszym kwartale Austria odesłała 2800 imigrantów, trochę więcej średniomiesięcznie niż w ubiegłym roku – w całym 2015 odesłano 8300 imigrantów. Austria planuje odesłać w ciągu trzech lat 50 tys. imigrnatów, którzy nie uzyskali azylu.

Spośród odesłanych 890 zostało odesłanych przymusowo, pozostali wyjechali dobrowolnie, korzystając z oferty rządu austriackiego: wyjeżdżający dobrowolnie w ciągu 3 miesięcy od negatywnej decyzji azylowej dostają 500 euro, wyjeżdżajacy w ciągu 6 miesięcy otrzymują 250 euro, a późniejsi – 50 euro. Wśród wyjeżdżających największe grupy to Irakijczycy (ponad 600 osób), Afgańczycy i Pakistańczycy (po 280 osób). (g)