"Procesja Konia Trojańskiego w Troi", G.D.Tiepolo, 1760 (National Gallery Londyn)
Węgry powstrzymują napływ nielegalnych imigrantów m.in. poprzez budowę płotów granicznych
14334041w
1