Szwedzkie muzułmanki demonstrują przeciwko obrażaniu proroka Mahometa