Grzegorz Turnau (Wikipedia)
Dopóki Krzyżowcy nie spłoną w Dabiq