asylbewrber
Strozzi_Abduction_of_Europa
1
"Procesja Konia Trojańskiego w Troi", G.D.Tiepolo, 1760 (National Gallery Londyn)
1
Węgry powstrzymują napływ nielegalnych imigrantów m.in. poprzez budowę płotów granicznych