Place de la Capelle, jedna z paryskich "stref wrażliwych"