Szwajcarzy chcą zakazu burki

Trzy czwarte szwajcarskiej opinii publicznej zgodziłoby się na inicjatywę wzywającą do zakazu publicznego zakrywania twarzy, co skutecznie zakazałoby noszenia burki.

Ankieta przeprowadzona wśród 1167 osób wykazała 76% poparcia dla inicjatywy, w porównaniu z 20% przeciwko i 3% z „brakiem opinii” w tej sprawie, poinformowały szwajcarskie media.

Popularna inicjatywa „Tak dla zakazu zasłon twarzy”, która we wrześniu zebrała ponad 100 000 podpisów za referendum w tej sprawie, wzywa do tego, żeby zakrywanie twarzy w miejscach publicznych było nielegalne, poza kilkoma wyjątkami, takimi jak lokalny obyczaj, warunki pogodowe oraz zdrowie i bezpieczeństwo.

Takie prawo skutecznie zakazałoby noszenia burki, chociaż propagatorzy zakazu twierdzą, że jest ono również skierowane przeciwko chuliganom i innym, którzy ukrywają twarze w celach przestępczych.

Rząd szwajcarski sprzeciwia się temu pomysłowi, twierdząc, że to kantony mają prawo decyzji w tej sprawie. Jednak w grudniu rząd zaproponował kontrpropozycję sugerującą, żeby nielegalne było zmuszanie kogokolwiek do zasłaniania twarzy.

Inicjatywa i kontrprojekt zostaną prawdopodobnie poddane pod głosowanie w 2019 r.

JP, na podst. https://www.thelocal.ch