Szwajcaria: najniższa liczba azylantów od 11 lat

W roku 2018 w Szwajcarii złożono tylko 15 tysięcy wniosków o azyl, najmniej od 2007 roku. W czasie kryzysu imigracyjnego w 2016 wniosków było ponad 25 tysięcy.

Zmniejszenie liczby wniosków o azyl wynika z dwóch powodów, mówi Mario Gattiker, sekretarz stanu w Federalnym Sekretariacie ds Migracji. Pierwszy to zmniejszenie liczby imigrantów przybywających do Włoch, których część przedostawała się do Szwajcarii i tam składała wnioski azylowe. Drugi – to szybsze rozpatrywanie wniosków i związane z tym szybsze deportacje osób, których wnioski nie zostały zaakceptowane. (g)

Źródło: thelocal.ch