Rząd Danii zmieni podejście muzułmanów do kobiet

Zdaniem duńskiego rządu nauczyciele, wychowawcy i specjalne kampanie przekonają imigrantów, że ich stosunek wobec kobiet jest niewłaściwy.


Pod wodzą ministra do spraw integracji Sørena Pinda i przy wsparciu kilku innych ministrów rząd zamierza zmierzyć się z postawami wobec kobiet, rozpowszechnionymi jego zdaniem wśród imigrantów wywodzących się z muzułmańskiego kręgu kulturowego.

„Strategia państwowa wymierzona przeciwko przymusowym małżeństwom i uciskowi” ma na celu przeciwdziałanie podróżom reedukacyjnym*, wykorzystanie wszelakich kampanii, nauczycieli i wychowawców, żeby przekonali imigrantów, że ich postawy wobec kobiet są przestarzałe. Ma to zapobiegać przymusowym małżeństwom i innym formom ucisku.

Minister Pind mówi, że jest to nie tyle dialog, co raczej pewna próba wywierania wpływu. Dodaje, że dla wielu ludzi pomysł ten jest dość niepokojący, gdyż obawiają się oni wkraczania w osobistą przestrzeń innych. Jednocześnie rządzący nie mogą pozwolić na to, żeby społeczeństwo zmieniało się w taki sposób [w jaki się zmienia]. Z islamem związane są pewne normy kulturowe, które stanowią duży problem dla kobiet. Pind podkreśla, że możliwe jest bycie muzułmaninem bez uciskania kobiet. Minister przyznaje, że nie stanowi dla niego żadnego problemu to, iż rząd pracuje nad zmianą ludzkich postaw. Istnieje dobro i zło, ponieważ istnieje wolność i brak wolności. To proste.

Podobnie uważa minister do spraw równouprawnienia Lykke Friis, przyznając, że wysiłki rządu są jedną ze składowych szerszej walki z bierną tolerancją, która charakteryzuje się niechęcią do jednoznacznego zdefiniowania norm i wartości duńskiego społeczeństwa. Friis obawia się, że więcej imigrantek ma ostatnio problemy, ponieważ wzrosła liczba doniesień w schroniskach i liczba zgłoszeń do telefonów zaufania.

Duńska unia nauczycieli sprzeciwia się tej strategii, nazywając ją „populistyczną”. Przewodniczący unii Anders Bondo Christensen powiedział, że jest przeciwko kampaniom skierowanym do konkretnych grup ludności i że pewnych form ucisku doświadczają również duńskie kobiety.(p)

 

*Podróż reedukacyjna polega na tym, że rodzice pochodzący np. z Pakistanu wysyłają swoje, urodzone już w Danii dzieci do tego kraju, żeby poznały i przyswoiły sobie wartości rodzimej kultury i żeby później nie dały się omamić „fałszywym” wartościom kultury dunskiej. Jest to spory problem, ponieważ takie wyjazdy trwają czasem długo, dzieci opuszczają szkołę itd. Przy okazji dziewczyna może też zostać wydana za mąż, albo obrzezana. (red.)
Tłum. Bart

Źródło: http://islamineurope.blogspot.com/2011/05/denmark-govt-campaign-to-change.html