Repatrianci o polskich korzeniach alternatywą dla muzułmańskiej imigracji?

Wywózka Polaków z byłych kresów wschodnich
| 5 komentarzy|
image_pdfimage_print

MSWiA przygotowało projekt stanowiska Rządu dotyczący senackiego projekt ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4041), który ma za zadanie m.in. zachęcić gminy do zapewniania repatriantom lokali mieszkalnych poprzez zmianę mechanizmu wypłacania z tego tytułu pomocy finansowej z budżetu państwa (rezygnacja z instytucji dotacji celowej i wprowadzenie w to miejsce tzw. opłaty z budżetu państwa).

Zgodnie z projektem stanowiska, dziesięcioletnie doświadczenie w funkcjonowaniu ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.) wskazuje, że pomoc okazywana repatriantom przez samorządy nie ogranicza się wyłącznie do spraw lokalowych.

W związku z tym, że administracja centralna nie dysponuje lokalami mieszkalnymi, które mogłaby przeznaczyć na potrzeby repatriantów, ani też nie ma takich instrumentów, którymi mogłaby zobowiązać samorządy do zapewnienia lokali mieszkalnych pochodzących z zasobów komunalnych (są to suwerenne decyzje gmin), ustawodawca wprowadził system dotacji celowych dla gmin. Jednakże system ten nie funkcjonuje w stopniu zapewniającym szybką repatriację osób dysponujących promesami wiz repatriacyjnych.

Wywózka Polaków z byłych kresów wschodnich
Wywózka Polaków z byłych kresów wschodnich

Trudności z wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji spowodowały, że zainteresowanie gmin, wysokie w momencie wejścia w życie ustawy, zmalało i utrzymuje się na niezadowalającym poziomie. Tempo akcji repatriacyjnej zależy bowiem od liczby zaproszeń.

Od dnia wejścia w życie ustawy do chwili obecnej wpłynęły tylko 154 zaproszenia (rocznie ok. 15 zaproszeń). Zmiana formy dofinansowania gmin zapraszających repatriantów powinna wpłynąć przede wszystkim na zwiększenie liczby zaproszeń zarówno dla osób oczekujących na wskazanie warunków do osiedlenia się w Polsce, jak również dla tych, które będą realizować zamiar repatriacji (obecnie wiele osób rezygnuje ze składania wniosków o wizę repatriacyjną ze względu na brak możliwości zapewnienia sobie warunków do osiedlenia się w Polsce). Możliwość wykorzystania opłaty z budżetu państwa na zadania własne gmin powinna zachęcić je do zapraszania repatriantów.

Więcej na: samorzad.lex.pl

Chętnie nas czytasz?

Od 9 lat w Polsce informujemy o zagrożeniu politycznym islamem.
Dostarczamy unikalne treści, publikujemy teksty naukowe, bierzemy udział w konferencjach, a także wpływamy na inne media i polityków.
Dzięki wsparciu jesteśmy w stanie utrzymać niezależność i zrealizować nasz cel:

Demokratyczna Europa wolna od islamskiego fundamentalizmu.

Wspieraj euroislam.pl

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook

Komentarze