Rada imamów powstaje w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii ma powstać pierwsza ogólnokrajowa rada, grupująca ważnych imamów, a jej celem ma być „promowanie islamu zgodnego z brytyjskimi wartościami”. Organizatorm jest imam Qari Asim z Leeds, uznawany za ważnego, postępowego imama – potępiającego przymusowe małżeństwa, zabójstwa honorowe i obrzezanie dziewczynek, jako nie mające uzasadnienia religijnego w islamie.

Rada ma dawać opinie religijne w takich m.in. kwestiach jak „terroryzm, zmiana klimatu, otyłość, islamofobia” ina  inne tematy, interesujące młodych muzułmanów, którzy nie mieli dotychczas jasności, jakie jest stanowisko islamu wobec rozmaitych aktualnych zagadnień. Jej zadaniem, powiedział Asim, jest „umieszczenie islamu w kontekście Wielkiej Brytanii w XXI wieku”. (g)

Źródło: theguardian.com