Przestępstw antyislamskich jest najmniej ze wszystkich

Islam
| 7 komentarzy|
image_pdfimage_print

Islam

Ujawnione statystyki FBI z 2013 roku dotyczące przestępczości na tle nienawiści zaprzeczają tezie o powszechnej wiktymizacji muzułmanów przez amerykańskich fanatyków.

Podobnie jak w latach poprzednich, większość przestępstw na tle nienawiści nie była motywowana religijnie. Najbardziej religijnie motywowane przestępstwa na tle nienawiści miały charakter antysemicki, a liczba zdarzeń z udziałem muzułmanów była ogółem mniejsza, niż z udziałem wielu innych grup i mniejsza w przeliczeniu na osobę niż z udziałem gejów i Żydów.

Przestępstwa antyislamskie nie były brutalniejsze od innych i nie zwiększa się ich częstotliwość. Rzut oka na szczegóły:

Spośród 5.928 przypadków przestępstw na tle nienawiści odnotowanych w roku 2013, 135 (2,3 procent) to incydenty antyislamskie, o pięć więcej w stosunku do ubiegłego roku, ale nadal nieco poniżej średniej rocznej wynoszącej 139 w okresie od 2002 do 2011 roku.
Niewielki wzrost odnotowanych incydentów antyislamskich jest pozorny i można go przypisać skuteczniejszemu gromadzeniu danych. Sprawozdania składane przez organy ścigania obejmowały populację 295 milionów Amerykanów w 2013 roku, 18,6 procent więcej niż w 2012 roku.

W zeszłym roku odnotowano 1031 incydentów na tle religijnym, w tym 625 (60,6 procent) antysemickich. Z kolei antyislamskie zdarzenia stanowiły tylko 13,1 procent.

Do ataków na muzułmanów dochodziło rzadziej niż do ataków na czarnych (1856), białych (653), gejów, (750), lesbijki (160), LGBT w ogóle (277), Latynosów (331) oraz osoby innych narodowości (324 ). Incydenty antyazjatyckie (135) były tak samo częste, jak antyislamskie.

Opierając się na szacunkowej liczbie 2.95 miliona muzułmanów w 2013 roku obliczonej na podstawie ich liczby z badań Pew z 2011 r i zakładając typowy wzrost tej populacji o 100 tys. rocznie, w 2013 roku liczba antyislamskich incydentów wyniosła 4,6 na 100 tys. muzułmanów, czyli utrzymała się na poziomie z 2012 roku i była niższa niż średnia, wynosząca 6,0 na 100 tys. w okresie od 2002 do 2011 roku. Wskaźnik z 2013 roku dla muzułmanów był prawie o połowę niższy, niż dla Żydów (9,6 na 100 tys. dla populacji ok. 6,5 mln) i homoseksualistów / biseksualistów (11,0 na 100 tys., przy założeniu, że stanowią 3,5 procent ludności USA). Wskaźnik dla czarnych był na tym samym poziomie, co muzułmanów (4,5 na 100 tys. dla populacji 41,6 milionów).

Antyislamskie przestępstwa na tle nienawiści nie były brutalniejsze od innych przestępstw tego typu w roku 2013. Spośród 6.933 przestępstw obejmujących wszystkie przestępstwa na tle nienawiści, 734 (10,6 procent) stanowiły napaści z bronią w ręku, a 1720 (24,8 procent) pobicia. 165 przestępstw przeciwko muzułmanom odzwierciedla ten podział: 17 (10,3 procent) napaści z bronią w ręku i 41 (24,8 procent) pobić. Ponadto żaden z pięciu zgonów ujętych w statystyce za 2013 nie był efektem antyislamskich przestępstw na tle nienawiści.

Tłum. Agaxs na podstawie muslimstatistics.wordpress.com

Chętnie nas czytasz?

Od 9 lat w Polsce informujemy o zagrożeniu politycznym islamem.
Dostarczamy unikalne treści, publikujemy teksty naukowe, bierzemy udział w konferencjach, a także wpływamy na inne media i polityków.
Dzięki wsparciu jesteśmy w stanie utrzymać niezależność i zrealizować nasz cel:

Demokratyczna Europa wolna od islamskiego fundamentalizmu.

Wspieraj euroislam.pl

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook

Komentarze