Prawa muzułmanów

1
Jestem za tym, żeby muzułmanie otrzymali te same prawa i przywileje, jakie przyznają chrześcijanom w krajach, z których pochodzą.