Prawa człowieka i wolność wyznania nie zawsze idą w parze