Poprawić sytuację chrześcijan w krajach muzułmańskich

W chwili obecnej jednym z najważniejszych problemów międzynarodowych są prześladowania chrześcijan w krajach niechrześcijańskich, przede wszystkim muzułmańskich, ale nie tylko. Czy Ksiądz Arcybiskup sądzi, że tu również Polska mogłaby coś zrobić, żeby choć trochę poprawić ich sytuację w różnych rejonach świata?

– Myślę, że nie tylko mogłaby, ale wręcz powinna działać na rzecz obrony chrześcijan. Wiem, że nasi posłowie do Parlamentu Europejskiego podejmują już pewne inicjatywy w tym zakresie i bardzo mnie to cieszy. Polska jest krajem prawie jednolitym wyznaniowo, mieliśmy w naszej historii czasy prześladowań narodowych i religijnych, dlatego dzisiaj powinniśmy być szczególnie uwrażliwieni na sprawy dyskryminacji na tle wyznaniowym i wychodzić naprzeciw tym, którzy z tego powodu doświadczają prześladowań. To jest to, co nazwałem wcześniej fundamentalizmem laickim.

Europa powinna być domem dla wszystkich. Tolerancja zaś ma przejawiać się nie tylko w postaci tolerowania, czyli znoszenia drugiego człowieka, inaczej myślącego czy wierzącego, ale także jako poszanowanie różnych przekonań i wierzeń.

W stosunkach z krajami islamskimi nie ma parytetu – muzułmanie w Europie cieszą się pełną wolnością w wyznawaniu swej wiary, ale w tamtych krajach za noszenie znaków religijnych, np. krzyżyka, różańca czy za posiadanie Biblii lub świętych obrazków ludzie są karani. O taką równość i wzajemność powinniśmy zabiegać, a przynajmniej o minimum szacunku i poszanowania dla inaczej myślących i wierzących…

… i wzajemności…

– Wzajemności w stosunkach z państwami islamskimi trudno jeszcze oczekiwać, ale mimo wszystko powinniśmy naciskać na nie pod tym względem. Podchodząc realistycznie do tej sprawy, mamy prawo, a nawet obowiązek zabiegać o uznanie obecności chrześcijan w tych krajach. Jest to minimum wolności religijnej. Nie może być tak, że oni cieszą się u nas pełną wolnością, a chrześcijanie z krajów islamskich muszą uciekać w wyniku dyskryminacji i prześladowań.

pełny wywiad na ekai.pl