„Polityczna decyzja”, „teatr absurdu”.

Komisja Dziedzictwa Kultury UNESCO obradująca w Petersburgu wpisała w trybie nadzwyczajnym Bazylikę Narodzenia Pańskiego w Betlejem na listę dziedzictwa kultury. USA i Izrael, niemające przedstawicieli w komisji, od razu skrytykowały tę decyzję.

Decyzja zapadła w piątek 13 głosami za wpisaniem bazyliki na listę UNESCO, przy 6 głosach sprzeciwu i 2 wstrzymujących się.

Palestyńczycy domagali się wpisania leżącego na kontrolowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu Jordanu Betlejem na listę UNESCO w trybie pilnym ze względu na postępującą „degradację kompleksu w związku z izraelską okupacją” palestyńskiego terytorium.

We wniosku powoływali się na brak regularnych remontów świątyni od 1967 roku i trudności w dostarczeniu na miejsce potrzebnych do renowacji materiałów i sprzętu z uwagi na narzucony przez Izrael brak swobodnego ruchu.

Bazylika Narodzenia, której najstarsze partie pochodzą z VI wieku, została wzniesiona nad grotą, w której miał narodzić się Jezus. Nad betlejemskim miejscem świętym opiekę sprawują Grecki Kościół Prawosławny, Kościół Ormiański i Kościół katolicki na podstawie porozumienia z czasów imperium osmańskiego. Według mediów, Kościoły te również były niechętne palestyńskiemu wnioskowi, obawiając się komplikacji natury prawnej oraz zaburzenia obecnej delikatnej równowagi przez palestyńskie działania.

więcej na : www.tvn24.pl