Pokazowy sąd szariacki

khloud-al-wehidi2Centrum De Balie w Amsterdamie organizuje sesje szariackich sądów dostępnych dla publiczności, w ramach swojej serii “Sprawiedliwość dla Wszystkich”. Jawne posiedzenia sądu mają dać ludziom wgląd w to jak działa prawo szariatu.

Czy możliwe, że po Kanadzie i Wielkiej Brytanii sądy szariatu też zostaną wprowadzone w Holandii? Czy są rzeczywiście tak niepożądane? Czy też powinny mieć miejsce obok naszego prawnego systemu?

8 czerwca De Balie stworzy prawdziwy sąd szariatu. Można przedstawiać swoje sprawy do rozpatrzenia. Sprawa będzie rozsądzona przez uznanych specjalistów prawa koranicznego.

Projekt „Sprawiedliwość dla Wszystkich” to pomysł specjalistów od prawa mający podjąć dyskusję między różnicami w systemach prawnych Stanów Zjednoczonych, Chin i szariatu.

AX na podst. Islamineurope.blogspot.com