Ostrzejsze przepisy azylowe wchodzą w życie we Włoszech

Prezydent Włoch podpisał 3. grudnia nową ustawę o imigracji, która zaostrza przepisy azylowe. Zlikwidowana zostaje tak zwana „ochrona humanitarna”, którą otrzymywała większość ubiegających się o azyl. Sam azyl, dla uchodźów politycznych i chroniących się przed wojną będzie zachowany, podobnie jak drugi rodzaj ochrony, ochrona subsydiarna (np. dla małżonków azylantów).

Dwukrotnie przedłużony będzie czas przebywania w specjalnych ośrodkach osób, które mają być poddane deportacji, do pół roku. Będzie tam można też przetrzymywać do roku pół azylantów, którzy składają wnioski.

Przepisy przewidują zarówno odmawianie azylu osobom popełniajacych różnego rodzaju przestępstwa (w tym obrzezanie dziewczynek) jak i pozbawianie obywatelstwa włoskiego osób, którym to obywatelstwo przyznano wcześniej, a które popełniają przestępstwa związane z terroryzmem.

Nowe przepisy zostały potępione przez media, organizacje NGO i partie lewicowe. (g)

Źródło: gatestoneintitute.org