Niezbyt hermetyczny mur. Na Węgry i tak dotrze 300 tys. imigrantów

Na Węgrzech obowiązuje zaostrzone prawo azylowe. Rząd nakazał też budowę umocnień granicznych. Czy te radykalne środki są w stanie powstrzymać napływ zrozpaczonych uchodźców? Z Morahalom pisze Lidija Tomic.

Więcej na: www.onet.pl