Niemcy odkryli grupę terrorystów muzułmańskich składającą się wyłącznie z kobiet

Niemieckie służby zidentyfikowały grupę terrorystyczną, w której skład wchodzą wyłącznie kobiety. Grupa, licząca około 40 kobiet, została zorganizowana w Północnej Nadrenii-Westfalii, najludniejszym landzie niemieckim.

Według niemieckich służb rośnie liczba kobiet – ekstremistek, należących do ruchu salafickiego, najbardziej fundamentalistycznego odłamu muzułmanów,  z którego z kolei wywodzą się terroryści. Kobiety- salafistki indoktrynują od początku swoje dzieci, a ich ekstremizm jest przez mężczyzn aprobowany – mężowie też na ogół są salafistami. (g)

Źródło: dw.com